+359886575720 / +359882272125

Организация и структуриране на дейността на комитетите и групите по условия на труд (КУТ/ГУТ)

Организация и структуриране на дейността на комитетите и групите по условия на труд (КУТ/ГУТ)

Резюме

● Видове органи по безопасност и здраве при работа. ● Създаване на КУТ/ГУТ. ● Състав и структура ● Документация, която водят. ● Обучения и задължения на КУТ/ГУТ. ● Участие на КУТ/ГУТ в дейности, свързани със здравето на работещите. ● Нови моменти в нормативната уредба; Практически насоки. Продължителност: 2 уч. часа

Лектори

Място

Контакти