+359886575720 / +359882272125

Пожарна и аварийна безопасност

Пожарна и аварийна безопасност

Резюме

Минимум 10% от работниците и служителите трябва да бъдат обучени да работят с пожарогасител и поне по двама за всеки съществуващ пожарогасител. Много често се оказва, че има повече пожарогасители, отколкото обучени, а в редките случаи когато това не е така – обучените хора нямат представа как да използват съоръжението! Обучението е разделено на 3 части: теоретична част, проиграване на учебна евакуация и практическа част. ЦЕЛЕВА ГРУПА Обучението е подходящо за всички служители. ПРОГРАМА Част 1 – Теоретично обучение: Обучение по пожарна и аварийна безопасност - основни положения и възможни реакции при възникването на пожари и бедствия, показно на конкретните действия, които трябва да се извършат, действия при ползване на пожарогасител и пожарен кран, практическите указания при организиране и извършване на евакуация от работното място. Препоръчителна големи на групата: до 15 души Част 2 – Учебна евакуация: Практическо обучение по евакуация – проиграване на плана за евакуиране на работещите в случай на пожар или авария на място при клиента. Препоръчителна големи на групата: всички служители Част 3 – Практическа обучение: Практическо обучение – гасене на пожар с пожарогасители и пожарен кран. Продължителност: в зависимост от големината на групата. Работа в група, като всеки по участник взима участие в гасенето. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ Част 1 – 1-2 уч.ч. теоретично Част 2 – 1-2 уч.ч. учебна евакуация Част 3 – в зависимост от групата

Лектори

Място

Контакти