+359886575720 / +359882272125

Практическо приложение на промените в Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). Специализиран курс за „Длъжностни лица по защита на личните данни (DPO)“

Практическо приложение на промените в Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). Специализиран курс за „Длъжностни лица по защита на личните данни (DPO)“

Интензивно практическо обучение с нови насоки!

Резюме

Новите правила съгласно Закона за защита на лични данни са в сила. 

Промените в законодателството налагат нужда от обновяване на знанията, документацията и практиките. Въпросителните се множат, допускането на грешки също. Примери, насоки и прозрачност, какво и как трябва да направим и какво и как да не допускаме. Всички въпроси с ясни отговори синтезирани в ясна информация за Вас и най-важното от: 

 • Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Закона за защита на личните данни;
 • практиката на Комисия за защита на личните данни;
 • добра практика, събрана от казусите през последната 1 година

ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ

 Обучението е с практическа приложимост и се провежда от действащ Юрист и лице по защита на личните данни, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.

АКЦЕНТИ:

 • Права и задължения на администраторите и обработващите лични данни;
 • Важни моменти в нормативната уредба и практиката;
 • Практически стъпки за въвеждане на изискванията;
 • Практически стъпки при изготвяне на документацията;
 • Длъжностно лице по ЗЛД – права, задължения, орговорности, изисквания.
 • Годишен план за работа на длъжностно лице по ЗЛД/отговорника по ЗЛД;
 • Регистри – стандартни и нови, въведени от Регламент (ЕС) 2016/679; одитиране, изисквания и др.
 • Права на субектите на лични данни – практически насоки;
 • Интересни казуси от последната 1 година;

ЦЕЛЕВА ГРУПА

 • управители и собственици на организации;
 • длъжностни лица по защита на лични данни (Data protection officers - DPO);
 • отговорници по защита на лични данни;
 • експерти „Човешки ресурси“

Лектори

Снежана Иванова

Място

София, Зала Респонса Превент

Обучителна зала - Респонса Превент, гр. София

Обучителна зала - Респонса Превент, гр. София

Обучителна зала - Респонса Превент, гр. София

Програма

 • Ден 1

  09:00 Правен модул 

  • НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА  НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
  • Правна уредба относно защитата на лични данни.
  • Права и задължения на администраторите и на обработващите на лични данни.
  • Права на субектите на лични данни
  • Важни промени във фирмената документация
  • Длъжностно лице по ЗЛД – права, задължения, орговорности.
  • Принципи на защита.

  10:30 Кафе-пауза

  11:00 Практически модул 

  • Практически стъпки за въвеждане на изискванията по Регламент 2016/679;
  • Практически насоки и интересни казуси от съдебната практика;
  • ГОДИШЕН ПЛАН за работа на ДЛЗЛД/отговорника по ЗЛД;
  • Документация – правила, процедури, искания и заявления;
  • Примерни образци и готови документи;
  • Регистри – стандартни и нови, въведени от Регламент 2016/679;
  • Одитиране на дейността по защита на личните данни;
  • ГОТОВИ ЧЕК-ЛИСТОВЕ;
  • Одит на регистри;
  • Упражнения;
    

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер