+359886575720 / +359882272125

Практикум в помощ на часа на класния ръководител.

Практикум в помощ на часа на класния ръководител.

Резюме

Визията на обучението е да подкрепи с идеи и материали подготовката на класния ръководител за часа на класа. Разбиране на концепцията за възрастовите особености и вълненията на децата и младите хора по теми от тяхното ежедневие. Адекватен избор на тема и съответно съдържание към подходящата възраст. Разбиране на концепцията за социалната интелигентност у децата и младите хора. Практикум по изграждане на тема, свързана с усвояването на учениците на социални и граждански компетенции. Интерактивната работа в класна стая и извън нея в подкрепа на ангажираното усвояване по теми свързани със социалната среда и проблематика. Обучаемите ще получат готови разработки на материали за работа в часа на класния, които да адаптират към класовете си, както и ще създадат свои разработки в помощ на характерна за тях тема, например: „ден на борбата с агресията“, „ден на таланта“ и т.н.
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Учители - начален етап; Учители – прогимназиален етап; Учители – гимназиален етап; Директори; Заместник-директори; Ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии"; Педагогически съветници, психолози; Възпитатели в общежитие; Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители; Корепетитори, хореографи, треньори; Учители – предучилищно образование; Учители – целодневна организация;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тестова проверка;
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД 09-2763 от 14-07-2017 г.

Лектори

Място

Контакти