+359886575720 / +359882272125

Права и задължения на актосъставителите. Административно нарушение и административно наказание. Процедури по налагането на санкции.

Права и задължения на актосъставителите. Административно нарушение и административно наказание. Процедури по налагането на санкции.

Специализирано ежегодно обучение за административнонаказващи органи!

Резюме

Обучението е практическо и изцяло специализирано за административнонаказващи органи. Разделено е в две части като сме избрали лектори от двете страни на „бариерата”, а именно съдия и адвокат. Първата част ще разгледа задълженията и правата на актосъставителите и административнонаказващите органи, както и процедурите по налагане на санкции, а втората нарушенията при самото производство. Ще дискутираме най-важните казуси и проблеми, с които се сблъсквате всеки ден при прилагането на Закона за административни нарушения и наказания (ЗАНН). Водещ акцент в обучението ще бъдат основните принципи на административно наказателното производство, както и какви грешки трябва да избягваме при съставянето на актове за установяване на административно нарушение (АУАН), така че те да са изрядни и законосъобразни. Ще получите ценни насоки за Вашите действия, които ще ви дадат сигурност и спокойствие относно съдебния контрол върху наказателните постановления. Основни цели на обучението:
 • Подобряване на Вашите знания и умения за успешната Ви работа със ЗАНН;
 • Запознаване с приложими техники за решение на Вашите индивидуални казуси;
 • Намаляване риска от пропуски и грешки на база неясно тълкуване.
За кого е подходящо обучението:
 • Ръководители и служители на административно-наказващи органи;
 • Актосъставители и всички служители, със задължения по прилагането на ЗАНН;
Обучението се провежда ежегодно
 ГАРАНЦИЯ  “Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!
В ляво може да видите повече информация за пакети за участия. За да се регистрирате, изберете количество от съответния пакет и след това бутон РЕГИСТРАЦИЯ. Попълнете полетата и продължете до финализиране на заявката. При успешна регистрация ще получите веднага потвърдителен имейл с фактура.
 
Ценови пакети:
Включва:  Икономичен Стандарт... Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител - да да
Запазено място на предните редове в залата - - да
Индивидуална консултация (след обучението) - - да
.
 Цена на пакета: 120 лв. 180 лв. 300 лв.
 Цена за втори и всеки следващ участник от една организация  90 лв.  150 лв.  240 лв.
 За групи се звържете с нас.      
 Ранно записване до 31.03.2018  90 лв.  120 лв.  240 лв
Цените са крайни за един участник.

Лектори

Място

гр. София

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  09:00 Регистрация на участниците
  09:30 ЛЕКТОР: СЪДИЯ ВЕСЕЛА ПАВЛОВА
  • Производство по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания:
  • Образуване на административно-наказателно производство;
  • Съставяне на акт за установяване на административно нарушение – правна същност, реквизити. Актосъставители.
  • Налагане на административни наказания – компетентност на административно-наказващия орган. Наказателно постановление – реквизити.
  • Особености на производството при маловажен случай на административно нарушение.
  11:00 Кафе - пауза
  11:30 ЛЕКТОР: СЪДИЯ ВЕСЕЛА ПАВЛОВА
  • Обжалване на наказателни постановления пред съд.
  • Производство пред първата инстанция:
  • Подсъдност на делата, предмет, страни, правомощия на първата инстанция по административно-наказателни дела.
  • Производство пред касационната инстанция:
  • Основания за касационна проверка, страни, правомощия на касационната инстанция.
  • Възобновяване на административно-наказателното производство.
  • Съдебна практика по административно-наказателни дела.
  13:00 Обедна почивка
  14:00 ЛЕКТОР: АДВ. СВЕТЛАНА НЕЙКОВА
  • Административно нарушение. Как и от кого се установява наличието на административно нарушение;
  • Какво трябва да знае и владее актосъставителя;
  • Стъпки и хронология на действията при съставяне на акт за административно нарушение;
  • Най-честите грешки допускани от актосъставителите.
  15:30 Кафе - пауза
  15:45 ЛЕКТОР: АДВ. СВЕТЛАНА НЕЙКОВА
  • Какво трябва да знае административнонаказващия орган;
  • Стъпки и хронология на действията при съставяне на наказателни постановления;
  • Оформяне на наказателното постановление от правна и фактическа гледна точка;
  • Най-честите грешки, допускани от административнонаказващите органи.
  17:00 Въпроси и дискусия 
  18:00 Индивидуални консултации (за пакети Бизнес)

Контакти