+359886575720 / +359882272125

Права и задължения на актосъставителите. Административно нарушение и наказание. Процедури по налагането на санкции.

Права и задължения на актосъставителите. Административно нарушение и наказание. Процедури по налагането на санкции.

Резюме

Обучението е практическо и изцяло специализирано за административнонаказващи органи. Разделено е в две части като сме избрали лектори от двете страни на „бариерата”, а именно съдия и адвокат. Първата част ще разгледа задълженията и правата на актосъставителите и административнонаказващите органи, както и процедурите по налагане на санкции, а втората нарушенията при самото производство. Ще дискутираме най-важните казуси и проблеми, с които се сблъсквате всеки ден при прилагането на Закона за административни нарушения и наказания (ЗАНН). Водещ акцент в обучението ще бъдат основните принципи на административно наказателното производство, както и какви грешки трябва да избягваме при съставянето на актове за установяване на административно нарушение (АУАН), така че те да са изрядни и законосъобразни. Ще получите ценни насоки за Вашите действия, които ще ви дадат сигурност и спокойствие относно съдебния контрол върху наказателните постановления. Основни цели на обучението:
 • Подобряване на Вашите знания и умения за успешната Ви работа със ЗАНН;
 • Запознаване с приложими техники за решение на Вашите индивидуални казуси;
 • Намаляване риска от пропуски и грешки на база неясно тълкуване.
За кого е подходящо обучението:
 • Ръководители и служители на административно-наказващи органи;
 • Актосъставители и всички служители, със задължения по прилагането на ЗАНН;

Лектори

Място

Програма

 • Ден 1
  09:30 Откриване на семинара
  09:30
  • Производство по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания:
  • Образуване на административно-наказателно производство;
  • Съставяне на акт за установяване на административно нарушение – правна същност, реквизити. Актосъставители.
  • Налагане на административни наказания – компетентност на административно-наказващия орган. Наказателно постановление – реквизити.
  • Особености на производството при маловажен случай на административно нарушение.
  11:00 Кратка почивка
  11:30
  • Обжалване на наказателни постановления пред съд.
  • Производство пред първата инстанция:
  • Подсъдност на делата, предмет, страни, правомощия на първата инстанция по административно-наказателни дела.
  • Производство пред касационната инстанция:
  • Основания за касационна проверка, страни, правомощия на касационната инстанция.
  • Възобновяване на административно-наказателното производство.
  • Съдебна практика по административно-наказателни дела.
  13:00 Обедна почивка
  14:00
  • Административно нарушение. Как и от кого се установява наличието на административно нарушение;
  • Какво трябва да знае и владее актосъставителя;
  • Стъпки и хронология на действията при съставяне на акт за административно нарушение;
  • Най-честите грешки допускани от актосъставителите.
  15:30 Кратка почивка
  15:45
  • Какво трябва да знае административнонаказващия орган;
  • Стъпки и хронология на действията при съставяне на наказателни постановления;
  • Оформяне на наказателното постановление от правна и фактическа гледна точка;
  • Най-честите грешки, допускани от административнонаказващите органи.
  17:00 Въпроси и дискусия
  18:00 Индивидуални консултации

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер