+359886575720 / +359882272125

Права и задължения на актосъставителите. Административно нарушение и наказание. Процедури по налагането на санкции. Промени 2021!

Права и задължения на актосъставителите. Административно нарушение и наказание. Процедури по налагането на санкции. Промени 2021!

Изменения в нормативната уредба съгласно ЗИДЗАНН / обн. в ДВ, бр. 109/22.12.2020 г., в сила от 23.12.2021 г./ Специализирано ежегодно обучение за административнонаказващи органи!

Резюме

 
Ще бъдат разгледани измененията в нормативната уредба обнародвани преди броени дни!!! (ДВ, бр. 109/22.12.2020 г.)
Обучението е изцяло специализирано за административнонаказващи органи и ще прави паралел между сега действащите правила и новите, влизащи в сила 2021 г.! Ще дискутираме най-важните казуси и проблеми, с които се сблъсквате всеки ден при прилагането на Закона за административни нарушения и наказания (ЗАНН). Водещ акцент в обучението ще бъдат основните принципи на административно наказателното производство, както и какви грешки трябва да избягваме при съставянето на актове за установяване на административно нарушение (АУАН), така че те да са изрядни и законосъобразни. Ще получите ценни насоки за Вашите действия, които ще ви дадат сигурност и спокойствие относно съдебния контрол върху наказателните постановления. По време на обучението ще се обръща внимание на промените, приети на 22.12.2020 г., които влизат в сила в края на 2021 г.
ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
 • Подобряване на Вашите знания и умения за успешната Ви работа със ЗАНН;
 • Запознаване с приложими техники за решение на Вашите индивидуални казуси;
 • Намаляване риска от пропуски и грешки на база неясно тълкуване.
ЦЕЛЕВА ГРУПА:
 • Ръководители и служители на административно-наказващи органи;
 • Актосъставители и всички служители, със задължения по прилагането на ЗАНН;
Обучението се провежда ежегодно
 
Продължителност: Полудневен - съкратен курс.
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: Редовна цена: 120 лв. с вкл. 20% ДДС Ранно записване до 22.01.2021 г.: 90 лв. с вкл. ДДС
РЕГИСТРАЦИЯ За да се регистрирате, изберете бутон ЗАПАЗЕТЕ СВОЕТО МЯСТО. Попълнете полетата и продължете до финализиране на заявката. При успешна регистрация ще получите потвърдителен имейл с фактура.
ГАРАНЦИЯ  “Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!

Лектори

Място

ОНЛАЙН - УЕБИНАР

ОНЛАЙН обучение

ОНЛАЙН обучение Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

Програма

 • Ден 1
  09:15 Регистрация на участниците
  09:30 1.Производство по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания:
  • Образуване на административнонаказателно производство.
  • Съставяне на акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ – правна същност, реквизити. Актосъставители.
  • Прекратяване на административнонаказателното производство.
  • Налагане на административни наказания  - компетентност на административнонаказващия орган. Наказателно постановление – реквизити.
  10:30 Кратка почивка
  • 10:45
  • Приключване на административнонаказателното производство със споразумение.
  2. Особености на производството при маловажен случай на административно нарушение. 3.Обжалване на наказателните постановления и електронните фишове пред съд – общи правила.
  • Производство пред районния съд:
  • -подсъдност на делата, предмет, страни, правомощия на първата инстанция по административнонаказателни дела.
  • Производство пред съответния административен съд:
  • - основания за проверка на решенията, страни, правомощия на съдебната инстанция.
  • Възобновяване на административнонаказателното производство.
  11:45 Кратка почивка
  12:00 4. Отмяна на наказателното постановление – основания:
  • Нарушения в административнонаказателното производство, които водят до отмяна на наказателното постановление.
  • Нарушение на материалния закон, обуславящо отмяна на наказателното постановление.
  • Погасяване на административнонаказателната отговорност.
  5. Тълкувателна практика на върховните съдилища по приложението на ЗАНН
  13:00 Дискусия и въпроси
  13:30 Закриване на обучението

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер