+359886575720 / +359882272125

ПРАВО:

ПРАВО: "Нарушения в административно наказателното производство."

Резюме

Ще бъдат разгледани какви са най-честите допускани грешки при съставянето и връчването на акт за установяване на административно нарушение, както и какви нарушения не бива да се допускат при издаването на наказателно постановление. Подробно ще бъдат дискутирани правомощията на административно-наказващия орган по чл.53,ал.2 от ЗАНН. Съдебна практика. Работен език:Български
Цена за един участник: 78 лв. ; 65 лв. при трима и повече. Цената включва:Такса обучение, учебни материали, консултации, кафе-пауза, удостоверение.

Лектори

Място

гр. София

Централ Форум

Централ Форум Централ Хотел Форум e бизнес хотел, разположен близо до центъра на София с удобни транспортни връзки до важни административни центрове и забележителности.

Програма

 • Ден 1
  • 9:00 - Регистрация на участниците
  • 9:30
  • Нарушения при съставяне на aкт за установяване на административно нарушение.
  • Нарушения при връчване на aкт за установяване на административно нарушение.
  • Дискусия, въпроси и практически казуси.
  • 11:00 - Кафе-пауза
  • 11:15
  • Нарушения при издаване на наказателно постановление.
  • Правомощия на административно-наказващия орган по чл. 53, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.
  • Дискусия, въпроси и практически казуси.
  • 13:00 - Закриване на обучението.

Контакти