+359886575720 / +359882272125

ПРАВО:

ПРАВО: "Права и задължения на актосъставителите. Административно нарушение и административно наказание. Процедури по налагане на санкции."

Резюме

Ще бъдат засегнати: Какво трябва да знае и владее актосъставителя; Стъпки при съставяне на акт, оформяне на наказателното постановление от правна и фактическа гледна точка и най-честите грешки допускани от актосъставителите.Производство по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания: Особености на производството при маловажен случай на административно нарушение. Съдебна практика.

Лектори

Място

гр. София

Централ Форум

Централ Форум Централ Хотел Форум e бизнес хотел, разположен близо до центъра на София с удобни транспортни връзки до важни административни центрове и забележителности.

Програма

 • Ден 1
  • 9:00 - Регистрация на участниците
  • 9:30
  • Административно нарушение. Как и от кого се установява наличието на административно нарушение;
  • Какво трябва да знае и владее актосъставителя;
  • Стъпки и хронология на действията при съставяне на акт за административно нарушение;
  • Най-честите грешки допускани от актосъставителите.
  • 11:00 - Кафе-пауза
  • 11:15
  • Какво трябва да знае административнонаказващия орган;
  • Стъпки и хронология на действията при съставяне на наказателни постановления;
  • Оформяне на наказателното постановление от правна и фактическа гледна точка;
  • Най-честите грешки , допускани от административнонаказващите органи.
  • 13:00 - Обедна почивка
  • 14:00
  • 14:00 Производство по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания:
  • Образуване на административно-наказателно производство;
  • Съставяне на акт за установяване на административно нарушение – правна същност, реквизити. Актосъставители.
  • Налагане на административни наказания – компетентност на административно-наказващия орган. Наказателно постановление – реквизити.
  • Особености на производството при маловажен случай на административно нарушение.
  • 15:30 - Кафе-пауза
  • 15:45
  • 15:45 Обжалване на наказателни постановления пред съд.
  • Производство пред първата инстанция:
  • Подсъдност на делата, предмет, страни, правомощия на първата инстанция по административно-наказателни дела.
  • Производство пред касационната инстанция:
  • Основания за касационна проверка, страни, правомощия на касационната инстанция.
  • Възобновяване на административно-наказателното производство.
  • Съдебна практика по административно-наказателни дела.
  • 17:30 - Дискусия. Въпроси. Закриване на обучението.

Контакти