+359886575720 / +359882272125

ПРАВО: Прекратяване на трудовото правоотношение. Съкращение в щата.

ПРАВО: Прекратяване на трудовото правоотношение. Съкращение в щата.

УЕБИНАР: Специализиран уебинар от серия ПРАВО

Резюме


Онлайн обучението ще се проведе на 15.04.2020 г. от 10:00 ч. до 14:30 ч.  Всички, заявили участие ще получат линк в 9:45, който ще им осигури достъп до онлайн обучението.
Част от темите, които ще бъдат дискутирани:
  1. Особености при прекратяване на трудови договори в условия на извънредно положение
  2. Как работодателя да организира и проведе законосъобразно съкращения в щата
  3. Право на работодателя на подбор – основания, процедури, документи
  4. Прекратяване на трудовото правоотношение поради спиране на работа за повече от 15 дни
  5. Прекратяване на трудовото правоотношение поради липса на качества на работника за ефективно изпълнение на работата
  6. Прекратяване на трудовото правоотношение поради обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор
  7. Най-чести грешки, допускани от екипа на работодателя.

По време на онлайн обучението, участниците ще могат да задават своите въпроси.
Такса за участие: 60 лв. крайна цена за участник
Начин на плащане: по банков път по издадена фактура. Може да заявите своето място чрез червеният бутон вляво.
Отстъпки при записване на 2 обучения - 10%, при 3 обучения - 15%, при повече - 20%
Свързани обучения от „Серия Право“: http://responsa.bg/trainings/уебинар-сключване-и-изменение-на-труд/

Лектори

Място

ОНЛАЙН - УЕБИНАР

ОНЛАЙН обучение

ОНЛАЙН обучение Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

Контакти