+359886575720 / +359882272125

ПРАВО: Работа от разстояние – дистанционна работа и HOME OFFICE

ПРАВО: Работа от разстояние – дистанционна работа и HOME OFFICE

УЕБИНАР: Специализиран уебинар от серия ПРАВО

Резюме


Онлайн обучението ще се проведе на 24.04.2020 г. от 10:00 ч. до 13:00 ч.  Всички, заявили участие ще получат линк в 9:45, който ще им осигури достъп до онлайн обучението.
Част от темите, които ще бъдат дискутирани:
  1. Нови възможности за работа от разстояние – дистанционна работа и работа от вкъщи
  2. Каква е ползата на работодателя от трудовите договорите за дистанционна работа.
  3. Нови моменти в трудовите договори за дистанционна работа – може ли да се съчетава работа на традиционно работно място и дистанционна работа.
  4. Права и задължения на работодателя при договор за дистанционна работа.
  5. Работното място при договор за дистанционна работа.
  6. Как се осигуряват здравословни и   безопасни условия на труд при дистанционна работа.
  7. Режими на работно време при дистанционна   работа.
  8. Задължения на работника при дистанционна работа.
  9. Нови вътрешни нормативни актове на предприятието при дистанционна работа.
По време на онлайн обучението, участниците ще могат да задават своите въпроси.
Такса за участие: 60 лв. крайна цена за участник
Начин на плащане: по банков път по издадена фактура. Може да заявите своето място чрез червеният бутон вляво.
Отстъпки при записване на 2 обучения - 10%, при 3 обучения - 15%, при повече - 20%
Свързани обучения от „Серия Право“: http://responsa.bg/trainings/уебинар-сключване-и-изменение-на-труд/ http://responsa.bg/trainings/уебинар-прекратяване-на-трудовото-пр/

Лектори

Място

ОНЛАЙН - УЕБИНАР

ОНЛАЙН обучение

ОНЛАЙН обучение Онлайн обученията представлява семинар, който се провежда онлайн/презинтернет чрез софтуер за видеоконференция. Най-голямото предимство на онлайн обученията е възможността, която предоставят за провеждане на събитие от комфорта на дома или офиса на всеки един участник. Необходимо е да имате компютър с интернер, слушалки и микрофон (ако желаете да задавате въпроси). Ако нямате микрофон - може да задавате въпросите си чрез функцията "чат"

Контакти