+359886575720 / +359882272125

Предизвикателства пред учебните заведения при провеждането на обществени поръчки. Нови моменти и добри практики

Предизвикателства пред учебните заведения при провеждането на обществени поръчки. Нови моменти и добри практики

Резюме

Ще бъдат разгледани всички процедури при провеждане на обществени поръчки от учебните заведения. Обучението ще бъде изцяло практически насочено, като ще бъдат изготвени и проиграни няколко различни вида обществени поръчки (най-често провежданите от учебните заведения). Ще бъдат обсъдени и новите моменти, както и добри практики! Ще разполагате с богат набор от различни поръчки.
Такса за участие:198 лв. за един участник 180 лв. за втори участникЦената включва:Такса обучение, учебни материали, обяд, кафе-паузи, консултации, конферентни разходи, удостоверение.

Лектори

Място

гр. София, хотел Експо

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  • 9:00 - Регистрация на участниците
  • 9:30 - Откриване на семинара
  • Въведение.
  • Най-важни Интернет страници.
  • Регистър на Обществените поръчки.
  • Електронен подпис и електронни услуги. Вътрешни правила.
  • Нови образци на редактора на АОП.
  • Праговете, над които се изискват обществени поръчки.
  • Публична покана.
  • Нови промени в новия проект на ЗОП.
  • 11:00 - Кафе-пауза
  • 11:15
  • Изисквания за енергийна ефективност при доставка на оборудване и превозни средства.
  • Комисия за оценка и работата й.
  • Дискутиране на въпроси, зададени от участниците.
  • Разработване на документация за опростена открита процедура за строителство с предмет "Ремонтни дейности в училище":
  • - Решение; Обявление;
  • - Изисквания към кандидатите и критерии за допустимост;
  • - Методика и критерии за оценка; Гаранции;
  • - Оферта, Договор, изискуеми декларации.
  • Особености при различните видове договаряния.
  • 13:00 - Обедна почивка
  • 14:00
  • Разработване на документация за обществена поръчка с прилагане на условията и реда на Глава 8 "а" от ЗОП "Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана" за доставка на оборудване с праг до 66 000 лв.
  • Примери за други обществени поръчки под праговете на приложене на ЗОП за доставка и за услуги с праг до 20 000 лв.
  • 15:30 - Кафе-пауза
  • 15:45
  • Примери на методики за оценка, примери на договори.
  • Дискусия.
  • Решаване на казуси и дискутиране на въпроси, зададени от участниците.
  • Най-чести грешки при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
  • 18:00 - Дискусия. Въпроси. Закриване на обучението.

Контакти