+359886575720 / +359882272125

Процедури и дейности при организацията по ЗБУТ в извънредно положение

Процедури и дейности при организацията по ЗБУТ в извънредно положение

Резюме

● Основни функции на ОБЗР. ● Изискуеми документи по ЗБУТ. ● Организиране информирането на работещите при дистанционен или смесен тип работа. ● Оценка на риска от евентуална зараза и предприетите мерки за защита на служителите. ● Трудова злополука при надомна и/или дистанционна работа. Продължителност: 2 уч. часа

Лектори

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер