+359886575720 / +359882272125

Професионални болести

Професионални болести

Резюме

● Същност на професионалните болести – пряко отражение на рисковите фактори в условията на труд ● Нормативна база – Наредба и Списък на професионалните болести. Групи професионални болести по етиологичен фактор. ● Практически насоки за проучването и цялостното администриране на професионалните болести. ● Практически насоки за последващи процедури при лица с потвърдени професионални болести Продължителност: 1 уч. часа

Лектори

Място

Контакти