+359886575720 / +359882272125

Промените в ЗОП 2019г., практическо прилагане и нови задължения. Новостите в Закона срещу мерките за изпиране на пари.

Промените в ЗОП 2019г., практическо прилагане и нови задължения. Новостите в Закона срещу мерките за изпиране на пари.

Специализирано практическо обучение.

Резюме

Интензивно комбинирано практическо обучение на тема промените в Закона за обществените поръчки през 2019г. и новостите в Закона за мерките срещу изпиране на пари.  Всичко за обществените поръчки на едно място. Как ще възлагаме обществените поръчки от 01 Ноември 2019 г. Остават броени дни до задалжителното електронно възлагане на обществени поръчки чрез централизираната платформа ЦАИС ЕОП, която ще е факт от 1 Ноември 2019г. Ограничено е и времето за подготовка за дигиталния преход. За да подпомогнем изправянето срещу това предисвикателство, организираме професионален семинар, в който ще бъдат разгледани основните практически въпроси на промените в Закона за обществени поръчки. Нашите лектори подготвиха практически насоки съгласно измененията в правната уредба като основната цел ще бъде да дадат сигурност на участниците за законосъобразното разходване на публични средства. Темите на нашите лектори обхващат приетите промени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) от 2019 г. и са насочени предимно към възложителите, но ще са изключително полезни и за изпълнителите поради внедряването на нов вид възлагане и кандидатстване. Иван Нейков и Адв. Станислава Стоицева ще представят най-важните елементи в процеса на подготовка и възлагането на обществени поръчки по новите правила. Опитът на лекторите по казуси свързани с обществени поръчки гарантира експертният прочит на промените в ЗОП, който ще получите по време на семинара. В едно ще обърнем внимание върху акцентите на друга актуална норма - Закона за мерките срещу изпиране на пари. Ключовите промени съгласно 5-та Директива - задължения, правила и отговорности. Проблеми при прилагането на ЗМИП. Иван Нейков ще Ви запознае с детайлите на ЗМИП, какво трябва и какво не. Какви са задълженията Ви към оценката на риска и  докладване на компетентните органи. Какви срокове и норми не трябва да пропуснете. Защо да участвате?
  • Ще се запознаете с последните изменения и допълнения в ЗОП и ЗМИП;
  • Ще спестите време и усилия за подготовката на документацията за обществени поръчки;
  • Ще получите практически съвети за изпълнението на ЗМИП ;
  • Ще намалите риска от грешки и пропуски, които биха довели до неприятности и санкции;
Вижте по-подробна програма на обучението по-долу. Всеки участник, преминал обучението, получава удостоверение за преминато обучение.
Ценови пакети:
Включва:  Икономичен… Best Seller Стандар…  Бизнес…
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Запазено място на предните редове в залата да
Индивидуална консултация (след обучението) да
 .  .  .  .
 Цена на пакета:  150 лв.  180 лв.  240 лв.
 
  ГАРАНЦИЯ  “Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете.
 

Лектори

Място

гр. София

гр. София, Зала Респонса Превент

гр. София, Зала Респонса Превент

Адрес: гр. София, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер 

Програма

  • Ден 1
    09:00 Регистрация на участниците 09:30 Откриване на обучението Електронни поръчки: - Нови правила относно електронното възлагане; - Единна система за възлагане на електронни поръчки; -Обмен на електронни документи, нови образци на документи, разяснения, профил на купувача; - Нови правила за подаване на оферти и заявления за участие; 11:00 – 11:30 Кафе – пауза - Промени, свързани с подготовката, и откриването на процедурите за възлагане на обществените поръчки; - Изчисляване на прогнозна стойност, обособени позиции; - Промени относно изискванията към кандидатите и участниците – лично състояние – основания за отстраняване и задължени лица; критерии за подбор - Промени в работата на комисията, задължения на членовете - Протокол от работата на комисията 13:00 – 14:00 Обедна почивка 14:00 - Сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка - Защита на личните данни при провеждане на обществени поръчки 14:45 - 15:15 Кафе – пауза 15:15 Закон за мерките срещу изпиране на пари. - Що е „изпиране на пари“ – възможни хипотези. - Задължение за извършване на оценка на риска. - Задължение за докладване на компетентните органи. - Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари. - Отговорност и санкции при неизпълнение на задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари. - Видове срокове съгласно Закона и Правилника за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари. 16:30 Край на лекционната част - Често задавани въпроси, дискусия. - Индивидуални консултации (за Бизнес пакет). 17:00 Закриване на обучението

Контакти