+359886575720 / +359882272125

Промените в ЗОП, практическо прилагане и нови задължения.

Промените в ЗОП, практическо прилагане и нови задължения.

Резюме

Всичко за обществените поръчки на едно място. Остават броени дни до задалжителното електронно възлагане на обществени поръчки чрез централизираната платформа ЦАИС ЕОП. Ограничено е и времето за подготовка за дигиталния преход. За да подпомогнем изправянето срещу това предисвикателство, организираме професионален семинар, в който ще бъдат разгледани основните практически въпроси на промените в Закона за обществени поръчки. Нашите лектори подготвиха практически насоки съгласно измененията в правната уредба като основната цел ще бъде да дадат сигурност на участниците за законосъобразното разходване на публични средства. Темите на нашите лектори обхващат приетите промени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и са насочени предимно към възложителите, но ще са изключително полезни и за изпълнителите поради внедряването на нов вид възлагане и кандидатстване. Иван Нейков и Адв. Станислава Стоицева ще представят най-важните елементи в процеса на подготовка и възлагането на обществени поръчки по новите правила. Опитът на лекторите по казуси свързани с обществени поръчки гарантира експертният прочит на промените в ЗОП, който ще получите по време на семинара.
test  


 

Лектори

Място

Програма

 • Ден 1
  09:30 Откриване на семинара
  09:30 Електронни поръчки:
  • Нови правила относно електронното възлагане;
  • Единна система за възлагане на електронни поръчки;
  • Обмен на електронни документи, нови образци на документи, разяснения, профил на купувача;
  • Нови правила за подаване на оферти и заявления за участие;
  11:00 Кратка почивка
  11:30
  • Промени, свързани с подготовката, и откриването на процедурите за възлагане на обществените поръчки;
  • Изчисляване на прогнозна стойност, обособени позиции;
  • Промени относно изискванията към кандидатите и участниците – лично състояние – основания за отстраняване и задължени лица; критерии за подбор
  • Промени в работата на комисията, задължения на членовете
  • Протокол от работата на комисията
  13:00 Обедна почивка
  14:00
  • Сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка
  • Защита на личните данни при провеждане на обществени поръчки
  15:30  Въпроси и дискусия 

Контакти