+359886575720 / +359882272125

Работно време, почивки & работа от разстояние. Новите промени в Кодекса на труда.

Работно време, почивки & работа от разстояние. Новите промени в Кодекса на труда.

ВЪЗМОЖНОСТИ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ГЪВКАВИ  РЕЖИМИ  НА  РАБОТА.

Резюме

В последните години започна да се говори много за работата от разстояние и за различни режими на работното време с цел подпомагане на икономиката и откриване на нови работни места. Съществена част от последните промени в КОДЕКСА НА ТРУДА също са свързани с тези теми, но все по-често се допускат грешки при използването и внедряването им. С нарастващия брой чуждестранни инвеститори в България, тази тема започна да навлиза с голяма скорост и на нашия пазар. Възникват все повече и повече въпроси, свързани със спецификата на този вид работа и отговорите им се превръщат в една голяма необходимост. Все повече големи, а и все повече малки, но разрастващи се фирми работят от разстояние и използват различни режими за гъвкаво работно време с цел да подобрят ефективността и мотивацията на своите служители. Поради натовареното ежедневие обаче и поради множеството задължения на всеки работодател е хубаво да има от къде те да получат синтезирана информация, която да приложат в своята практика още на следващия ден. Ние знаем добре, колко ценно е времето на всеки работодател и затова събрахме за Вас информацията на едно място. Ако искате да разберете:
 • кои са неизползваните модели за организация на работното време…
 • какви са ползите за предприятието от въвеждане на гъвкави режими
 • кои са новите и неизползвани форми на полагане на труд…
 • кои са възможностите за работа от разстояние – дистанционна работа; телеуърк; надомна работа и др…
 • кои са новите моменти в договорите за дистанционна работа – здраве и безопасност, работно време, задължения и отговорност и др…….
…. този курс е за Вас! Запознайте се с всички подробности и възможности за работодателите, които ще Ви помогнат да оптимизирате процеса на работа

!!! Местата са ограничени !!! Моля, не превеждайте пари без да сте получили официално потвърждение с проформа-фактура !!!

Ценови пакети: Икономичен Стандарт ..Бизнес
    Best Seller  
Участие в целия курс да да да
Консултации и въпроси към лектора да да да
Удостоверение за преминат курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Материал на електронен и хартиен носител - да да
Обяд да да
Комфортни места на предните редове да
Ваучер за лична консултация с лектора след обучението да
Цена 180 лв.  240 лв. 300 лв.

Втори участник от една организация

 120 лв.

 180 лв.

 240 лв.
 Цените са крайни, с вкл. ДДС

  Вижте още:   18-19.11.2015 - 20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси. Трудови задължения, дисциплинарна и имуществена отговорност. 11.12.2015 - Прекратяване на трудовото правоотношение – добри практики и най-често допусканите грешки. 20-22.01.2016 - „Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор + Workshop”

Лектори

Място

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  9:00 Регистрация на участниците
  9:30
  • Редовно работно време;
  • Удължаване и намаляване на работното време – възможности на работодателя;
  • Непълно работно време;
  • Различните форми на непълна заетост и ползите за работодателя от използването им;
  • Режими на работно време;
  • Вътрешни актове на работодателя относно работното време.
  11:00 Кафе-пауза
  11:30
  • Ненормиран работен ден – ползи за предприятието.
  • Сумирано изчисляване на работното време – ползи за работодателя.
  • Работно време с променливи граници – интереси за роботодателя и работника.
  • Новите промени в Кодекса на труда.
  • Често допускани грешки от екипа на работодателя;
  • Съдебна практика.
  13:00 Обедна почивка
  14:00
  • Нови и неизползвани форми на полагане на труд.
  • Нови възможности за работа от разстояние – дистанционна работа; телеуърк; надомна работа и др.
  • Каква е ползата на работодателя от трудовите договорите за дистанционна работа.
  • Нови моменти в трудовите договори за дистанционна работа – може ли да се съчетава работа на традиционно работно място и дистанционна работа.
  • Права и задължения на работодателя при договор за дистанционна работа.
  15:30 Кафе-пауза.
  16:00
  • Работното място при договор за дистанционна работа.
  • Как се осигуряват здравословни и   безопасни условия на труд при дистанционна работа.
  • Режими на работно време при дистанционна   работа.
  • Задължения на работника при дистанционна работа.
  • Нови вътрешни нормативни актове на предприятието при дистанционна работа.
  • Съдебна практика относно   изпълнението на договори за дистанционна работа.
  17:30 Дискусия. Закриване на обучението.

Контакти