+359886575720 / +359882272125

Ролята на службите по трудова медицина при осигуряване на безопасност и здраве при работа като партньор на работодателя.

Ролята на службите по трудова медицина при осигуряване на безопасност и здраве при работа като партньор на работодателя.

Резюме

● Нормативни изисквания към Службите по трудова медицина. ● Създаване, организация, взаимодействие и отговорности. ● Активни действия от страните в процеса по БЗР по водене на документацията и по решаване на възникнали казуси в областта на тази материя. ● Практически действия. Продължителност: 1 уч. часа

Лектори

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер