+359886575720 / +359882272125

Система за финансово управление и контрол в учебните заведения – прилагане, задължения и практики.

Система за финансово управление и контрол в учебните заведения – прилагане, задължения и практики.

Резюме

Темата е свързана с една от най-трудните и отговорни дейности, с които Ви се налага да се занимавате, като ръководители на организацията Ви. Финансовото управление и контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на публичните организации, който се осъществява чрез специализирани системи, включващи политики и процедури, с които да се осигури разумна увереност, че целите на организациите са постигнати. Изхождайки от това, Вие следва да разполагате своевременно с достоверна и актуална информация, както и с практически съвети и насоки от професионалисти с дългогодишен опит в тази област. На предстоящия семинар ще се запознаете с особеностите и най-проблематичните теми при прилагането на система за финансово управление и контрол.
Цели на обучението:
 • Да спести време и усилия при подготовката на отчетната документация;
 • Да подобри функционалността на СФУК в организацията Ви;
 • Да се отстранят пропуските при прилагането на СФУК.
 • Да актуализират знанията си:за нормативните изисквания и принципите за прозрачно и ефективно управление на институцията;
 • За видовете контрол, целите, съдържанието и елементите на системата за финансово управление и контрол;
 • Да повишат и задълбочат знанията и уменията си за законосъобразно, целесъобразно и прозрачно разходване и отчитане на финансови средства;
 • Да усъвършенстват и разширят уменията си за разработване и прилагане на СФУК в образователната институция;
 • Да усъвършенстват и развият уменията си да противодействат на незаконни, корупционни и други прояви.
 • Целева аудитория:
  • директори и заместник-директори на образователни организации;
  • счетоводители и служители, работещи със СФУК.
   Практическа насоченост: Обучението е с практическа приложимост и се провежда от доказан експерт и ПРАКТИК в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.

    

Лектори

Място

Програма

 • Ден 1
  9:30 Откриване на семинара
  09:30
  • Бюджетно счетоводство в училищата и детските градини.
  • Счетоводни операции, свързани с дейностите в образованието.
  • Годишно счетоводно приключване.
  11:00 Кратка почивка
  11:30
  • Изготвяне на ГФО – основни насоки.
  • Практически примери.
  • Въпроси и отговори.
  13:00 Обедна почивка
  14:00
  • Закон за Сметната палата.
  • Видове одит.
  • Финансов одит в училищата и детските градини
  15:30 Кратка почивка
  16:00
  • Финансов контрол;
  • Системи за финансово управление и контрол в ПС – промените в Закона за финансовото управление и контрол.
  • Наредбата за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор – коментар на новите моменти свързани с приетата през м. септември наредба и проекта на въпросника за самооценка на вътрешния контрол;
  • Въпроси и отговори
  17:30 Дискусия

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер