+359886575720 / +359882272125

Сключване и изменение на трудовото правоотношение. Избор на договор

Сключване и изменение на трудовото правоотношение. Избор на договор

Резюме

ПРЕДСТАВЯНЕ Колко пъти ви се е случвало да се злоупотребява с договорите, които сами сте написали? А колко пъти сте изпитвали притеснения, че ще ощетите предприятието или служителите при сключването на трудовото правоотношение, заради използвани неработещи клаузи и неподходяща съдебна практика? Ами, всички тези заплетени казуси, в стил параграф 22?… Колко пъти сте съжалявали, че сте допуснали развитие, ощетило интересите ви поради пропуск или не достатъчно опитен екип? …Дребните пропуски в началото обикновено се превръщат в основната пукнатина накрая. Курсът е BEST SELLER и с право! ПРОГРАМА ● Предмет на трудовия договор - обхват на предмета на договора ● Видове трудови договори според срока на действие на договора ● Възможности за прилагане на срочните трудови договори ● Трудов договор със срок за изпитване ● Как да направим избор между трудов и граждански договор ● Други важни елементи на трудовия договор ● Изменение на договора. Правна уредба ● Ползите за работодателя от наемането на персонал на втори трудов договор ● Особености на втори трудов договор със същия работодател ● Длъжностна характеристика – основен правен инструмент за защита интересите на работодателя ● Правна уредба – разработване, утвърждаване, връчване, изменение ● Често допускани грешки от екипа на работодателя. Съдебна практика ● Трудова книжка и други лични документи на работника (дипломи, удостоверения, сертификати) ● Правна уредба на документите, свързани с трудовия стаж ● Документи относно здравословното състояние на работника ● Медицински удостоверения при постъпване на работа и др., болничен лист документи относно проверки за употреба на алкохол; документи за употреба на лекарства, които влияят върху работоспособността ● Автобиография - защо е важно за работодателя да има представена автобиография от работника и служителя ● Препоръка при постъпване на работа ● Професионална квалификация - защита на интересите на предприятието ● Правна уредба на задълженията на работника по договора за квалификация Типични грешки на екипа на работодателя ● Най-чести грешки, допускани от екипа на работодателя ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)

Лектори

Място

Контакти