+359886575720 / +359882272125

СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ЗА ЗДРАВНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ЗА ЗДРАВНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

18.06.2015 г. - ЧАСТ 1: Най-важното за лечебните заведения  при сключване и изменение и прекратяване на трудовото правоотношение. 19.06.2015 г. - ЧАСТ 2: Какви са рисковете за лечебните заведения при използването на извънреден труд и какви са възможностите да го избягваме. Ползите за работодателя в лечебните заведения от въвеждане на гъвкави режими на работа.

Резюме

По повод на инцидента  и  установените нарушения в болница „Софиямед“ , Главна инспекция по труда официално съобщи, че  започва масирани проверки в лечебните заведения в цялата страна. По време на масираните проверки приоритетно ще бъдат проверявани: 1. Продължителността на  работните смени, законосъобразността на работните графици,  реда и процедурите, по които работодателя   установява различните  режими на работно време,  определянето и осигуряването на междусменните и междуседмичните почивки; 2. Проблемите относно сключването, изменението, изпълнението и прекратяването на трудовите договори; 3. Установяването на практиката в лечебните заведения трудови правоотношения да се прикриват с граждански договори. За установените нарушения ще бъдат давани задължителни за изпълнение предписания. За неспазването на трудовото законодателство ще бъде търсена и административнонаказателна отговорност. Санкциите, които Инспекцията на труда налага по силата на Кодекса на труда са между 1500 лв. и 15 000 лв. за всяко отделно нарушение. По този повод се обръщаме към Вас с предложение  да информираме Вас и  Вашия екип, за най-честите пропуски при прилагане на трудовото законодателство в лечебните  заведения, както и за начините на тяхното отстраняване. В рамките на 2 дни, нашият експерт г-н Иван Нейков ще концентрира Вашето внимание върху множество теми, част от които са :
 • Рисковете за лечебните заведения при използването на извънреден труд и какви са възможностите да го избягваме
 • Ползите за работодателя в лечебните заведения от въвеждане на гъвкави режими на работа
 • Интересите на лечебните заведения от прилагане на непълно работно време;
 • Видове трудови договори в лечебните заведения според срока на действие на договора
 • Как работодателя на лечебното заведения да направи избор между трудов и граждански договор?
С помощта на този курс, ние целим да Ви предоставим конкретни идеи и консултации за въвеждането на многообразни режими на работното време, които дават възможност на ръководеното от Вас лечебно заведение да изпълнява законосъобразно стоящите пред него задачи.
18.06.2015 г. - ЧАСТ 1: Най-важното за лечебните заведения  при сключване и изменение и прекратяване на трудовото правоотношение. 19.06.2015 г. - ЧАСТ 2: Какви са рисковете за лечебните заведения при използването на извънреден труд и как възможностите да го избягваме. Ползите за работодателя в лечебните заведения от въвеждане на гъвкави режими на работа. Ако искате да надградите своите знания и да управлявате Вашето лечебно заведение по-добър и ефективен начин, то този курс е за Вас.
Ценови пакети: Икономичен Стандарт Комфорт
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Материал на електронен носител да да да
Удостоверение за преминат курс да да да
Материал на хартиен носител - да да
Консултации и въпроси към лектора - да да
Обяд на тристепенно меню - - да
       
Участие ЧАСТ 1 – 18 юни 120 лв. 150 лв. 180 лв.
Участие ЧАСТ 2 – 19 юни 120 лв. 150 лв. 180 лв.
       
УЧАСТИЕ В ЦЕЛИЯ КУРС ЧАСТ 1 + ЧАСТ 2 – 18-19 юни 240 лв. 300 лв. 360 лв.

216 лв.

240 лв.

280 лв.

Лектори

Място

гр.София

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  9:00 Регистрация на участниците
  9:30
  • Предмет на трудовия договор в лечебните заведения - обхват на предмета на договора.
  • Видове трудови договори в лечебните заведения според срока на действие на договора.
  • Трудов договор със срок за изпитване.
  • Как работодателя на лечебното заведения да направи избор между трудов и граждански договор?
  11:00 Кафе-пауза
  11:15
  • Ползите за работодателя на лечебното заведние от наемането на персонал на втори трудов договор. Особености на втори трудов договор със същия работодател
  • Често допускани грешки от екипа на работодателя.Правна уредба на задълженията на работника по договора за квалификация.Типични грешки на екипа на работодателя.
  • Други важни елементи на трудовия договор.
  13:00 Обедна почивка
  14:00
  • Права и задължения на работодателя на лебечното заведение при прекратяване на трудовото правоотношение.
  • Неизползвани възможности от лечебното заведение за прекратяване на трудовото правоотношение – сравнение с процедурата за съкращаване на щата
  • Прекратяване на трудов договор сключен със срок за изпитване.
  • Прекратяване на трудовото правоотношение поради спиране на работа за повече от 15 дни.
  • Прекратяване на трудовото правоотношение поради липса на качества на работника за ефективно изпълнение на работата.
  • Прекратяване на трудовото правоотношение, когато работникът не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа.
  15:30 Кафе-пауза
  15:45
  • Прекратяване на трудовото правоотношение поради промяна на изискванията за изпълнението на длъжността, ако работникът не отговаря на тях.
  • Прекратяване на трудовото правоотношение поради обективна невъзможност за изпълнение на трудов договор.
  • Действия на работодателя на лечебното заведение при възстановяване на работа на уволнен работник.
  • Най-честите грешки на екипа на работодателя при прекратяване на трудовите правоотношения.
  17:30 Дискусия. Закриване на обучението.
 • Ден 2
  9:00 Регистрация на участниците
  9:30
  • Режими на работно време в лечебните заведения
  • Процедури за промяна на режимите на работни време в лечебните заведения.
  • Вътрешни актове на работодателя относно работното време.
  • Редовно работно време;
  • Възможности на работодателя в лечебните заведения за удължаване и намаляване на работното време;
  11:00 Кафе-пауза
  11:15
  • Интересите на лечебните заведения от прилагане на непълно работно време;
  • Различните форми на непълна заетост и ползите за работодателя от използването им;
  13:00 Обяд
  14:00
  • Сумирано изчисляване на работното време в лечебните заведения;
  • Ненормиран работен ден;
  15:30 Кафе-пауза
  15:45
  • Работно време с променливи граници;
  • Дежурства и режим на ралотно време на разположение в лечебните заведения
  • Често допускани грешки от екипа на работодателя;
  • Съдебна практика.
  17:30 Дискусия. Закриване на обучението.

Контакти