+359886575720 / +359882272125

СТРЕСЪТ на работното място в сферата на образованието.

СТРЕСЪТ на работното място в сферата на образованието.

Резюме

Стресът – неизбежен спътник в ежедневието ни. Дефиниции, стадии, биологични основи на развитието му. Стресори или основи причини за възникването му. Реакциите на стрес – индивидуални или универсални? Свързани със стреса заболявания. Стресът е навсякъде – как да му се противопоставим? Намаляване на стреса във фирмата – приоритетна задача пред добрия мениджър. Какво представлява синдромът на професионалното изчерпване? Стрес и бърнаут – общото и различното Главните причини за възникване на прегаряне в работата. Предупредителни признаци и симптоми за настъпването на бърнаут. Застрашени ли сте от професионално изпепеляване? – тест за самооценка. Реалната практика в примери за справяне със стреса на работното място Как реагират хората на промяната Конфликти и напрежение в екипите Как да изградите нискостресова среда Указания за намаляване на стресорите на работното място
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Учители - начален етап; Учители – прогимназиален етап; Учители – гимназиален етап; Директори; Заместник-директори; Ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии"; Педагогически съветници, психолози; Възпитатели в общежитие; Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители; Корепетитори, хореографи, треньори; Учители – предучилищно образование; Учители – целодневна организация;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тестова проверка;
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД09-1265 от 26-01-2017 г.

Лектори

Място

Контакти