+359886575720 / +359882272125

Тайм мениджмънт за деца или Как да научим учениците да организират времето си?

Тайм мениджмънт за деца или Как да научим учениците да организират времето си?

Резюме

Програмата е насочена преди всичко към педагози, класни ръководители и възпитатели, които си поставят задача да развиват у децата качества като самостоятелност, умение да планираш времето си, да поставяш и реализираш свои цели. Тя може да стане модул от факултативно обучение на децата за развиване на организационни компетенции, а също и цикъл от тематически часове на класа в средния и горен курс на обучение за формиране на целеполагане и планиране на времето. Чрез програмата педагогическите работници ще подпомогнат децата в процеса на поставяне на цели и приоритети, изграждане на умения да мотивираш себе си за постигане на определена цел, запознаване с различен инструментариум за планиране и ефективно разходване на времето. 1.Детският тайм-мениджмънт - какво е това и защо е нужно? Принципи за обучение на децата 2.Цели и жизнени приоритети 3. Планиране: "От думи към дела" 4. Контрол и наблюдение на личното време 5. Самомотивация
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Учители - начален етап; Учители – прогимназиален етап; Учители – гимназиален етап; Директори; Заместник-директори; Педагогически съветници, психолози; Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители; Корепетитори, хореографи, треньори;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тестова проверка;
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД09-1263 от 26-01-2017 г.

Лектори

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер