+359886575720 / +359882272125

Test!!! ЗДРАВЕ и БЕЗОПАСНОСТ - управление, задължения и отговорности

Test!!! ЗДРАВЕ и БЕЗОПАСНОСТ - управление, задължения и отговорности

Ежегодно обучение по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Резюме

Превенцията на професионалните рискове е основа на дейността и управлението на безопасните и здравословни условия на труд. Но за да осъществим тази превенция, преди всичко трябва да познаваме естеството и степента на професионалните рискове и от там пътищата и формите за тяхното елиминиране или минимизиране. На пролет сме подготвили за Вас обучение с основни акценти:
 • Инструктажи и обучения по БЗР
 • Трудови злополуки
 • Физиологичен режим на труд и почивка
 • Работа с видеодисплей
 • Ергономично работно място
 • Оказване на първа долекарска помощ (ПДП)
Обученията са съгласно законовите изисквания.  Обученията се провеждат от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.  Обученията са с практическа приложимост. Ако не знаете дали това обучение е подходящо за Вас не се колебайте да се свържете с нас! ВАЖНО:
 • Цените са крайни за един участник. При групи се свържете с нас.
 • Удостоверения за преминато ежегодно обучение съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас проформа-фактура.
 • Предварително изпратени казуси могат да бъдат включени в програмата на обучението.
Ценови пакети:
Включва:  Икономичен СтандартBest Seller Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител - да да
Обяд на тристепенно меню - да да
Запазено място на предните редове в залата - - да
Индивидуална консултация (след обучението) - - да
Видео обучение - - да
 
  Цена на пакета:   120 лв.   160 лв.  200 лв.
 

Лектори

Място

гр. София

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  9:00 Регистрация на участниците
  9:30 ИНСТРУКТАЖИ И ОБУЧЕНИЯ ПО БЗР
  • Нормативната уредба, свързана с обучение и инструктажи;
  • Изисквания към работодателя;
  • Форми на обучения;
  • Видове инструктажи;
  • Документация за обучения и опресняване на знанията, удостоверяваща извършените обучения;
  • Примери за оформяне на книгите за инструктаж; Практически насоки;
  11:00 Кафе-пауза
  11:30 ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ
  • Същност на трудовата злополука;
  • Видове трудови злополуки;
  • Стъпки при разследване.
  • Документиране на трудова злополука – примери;
  • Практически насоки;
  12:15 ФИЗИОЛОГИЧЕН РЕЖИМ НА ТРУД И ПОЧИВКА
  • Влияние на различните видове  трудоват дейност върху функциите на организма
  • Цели и задачи на физиологичния режим на труд и почивка
  • Нормативни изисквания за осигуряване на  физиологичен режим на труд и почивка – неразделна част от Правилника за вътрешния трудов ред.
  • Практически указания   относно  евентуалните показатели, доказващи ефекта от въведен физиологичен режим на труд и почивка;
  13:00 Обедна почивка
  14:00 РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕЙ
  • Работно място с видедисплей.
  • Лице, работещо с видеодисплей – рискове за здравето;
  • Застрашени органи и системи.
  • Причини за оплакванията.
  14:45 ЕРГОНОМИЧНО РАБОТНИ МЯСТО
  • Позициониране на работното място с видеодисплей.
  • Изисквания към работната мебел - ергономични критерии.
  • Организация на работното място с видеодисплей, медицински прегледи, средства за корекция на зрението.
  • Възможни здравни проблеми при неправилна организация и ползване на работното място;
  • Нормативни изисквания, свързани с работата с видеодисплей.
  • Практически насочи за процедурата за отпускане на средства за корекция на зрението при работещи с видеодисплей.
  15:30 Кафе-пауза
  16:00 ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ
  • Определяне състоянието на пострадал – витални знаци, измерване на пулса, оценяване на пораженията, оценяване състоянието на съзнанието, освобождаване на телесни повърхности, поставяне в странично, стабилно положение.
  • Рани и наранявания – повърхностни, дълбоки, проникващи, съчетана и комбинирана травма, кръвоизливи, спиране на кървене.
  • Счупвания – закрити, открити, поведение, шиниране, преместване на пострадал.
  • Изгаряния – от контактни повърхности, от гореща вода, определяне и оценка на изгорената повърхност, поведение.
  • Поражения от електричество – разлика в пораженията, в зависимост от честотата и напрежението на електрическия ток, поведение.
  • Затрупване с тежести – оценка на състоянието на пострадалия, поведение.
  • Поведение при здравословни проблеми от общ характер – задух от белодробен и извън белодробен произход(инхалиране на чужди тела), остро настъпила коремна болка, остро настъпили болки в областта на крайниците.
  • Количествени и качествени промени в съзнанието.
  • Други видове наранявания и състояния с техните признаци и ПДП.
  17:30 Дискусия и въпроси

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер