Дата на провеждане:
08.11.2013


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектор:
Иван Нейков


Резюме:

Работен език: Български
Редовна цена: 180 лв. за участник
150 лв. за втори участник.
Цената включва:
Такса обучение, учебни материали, кафе-паузи и обяд, консултации, конферентни разходи, удостоверение.

Ще бъдат разгледани въпроси свързани с различните системи за атестиране на персонала, както и различни начини за формирането на работната заплата


Лектор

Програма

 • 9:00 – Регистрация на участниците
 • 9:30
 • Нови моменти в нормативната уредба и в добрите практики при формирането на работните заплати.
 • Вътрешни нормативни актове относно заплащането на труда.
 • Системи за атестиране на персонала.
 • Обвързване на квалификацията и работната заплата.
 • 11:00 – Кафе-пауза
 • 11:15
 • Атестиране и формиране на работните заплати.
 • Как да направим оценка на индивидуалното трудово представяне – критерии и показатели.
 • Как да процедираме при лошо представяне на служителя.
 • Може ли работодателя да намалява размера на работната заплата?
 • 13:00 – Обяд
 • 14:00
 • Почасово заплащане на труда.
 • Допълнителни възнаграждения с постоянен характер.
 • Допълнителни възнаграждения с непостоянен характер.
 • Фиксирана част на трудовото възнаграждение.
 • „Плаваща“ част на трудовото възнаграждение.
 • 15:30 – Кафе-пауза
 • 15:45
 • Бонусни системи на формиране на работната заплата.
 • Работна заплата и компенсиране на инфлация.
 • Други материални стимули.
 • 17:30 – Дискусия. Закриване на обучението.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения