Дата на провеждане:
27.01.2017


Място на провеждане:
гр. София, Зала 2 на Академия Респонса, гр. София


Лектор:
Иван Карапенев


Резюме:

В обучението ще бъдат разгледани най-често срещаните бедствия и аварии  в България, а именно:

 • Свлачища
 • Наводнения
 • Земетресения
 • Снегонавявания
 • Бури, торнадо, смерч, вихрушка
 • Суша
 • Градушка
 • Заледявания, измръзвания
 • Други природни бедствия

Статистиката показва голяма честота на различните видове бедствия, засегнали страната ни през последното десетилетие, поради което България е в категорията на териториите, характеризиращи се с особено висока степен на риск в тази сфера.

Акцентът ще бъде поставен върху земетресенията, тъй като това бедствие хората посочват като „най-опасно“, „най-страшно“, според проучване на Български институт по здравословни и безопасни условия на труд.

Ще бъдат обсъдени и последните промени в Закона за защита при бедствия обнародвани през 2016 г.

Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

 • Всеки участник, преминал обучението, получава удостоверение съгласно законовите изисквания за преминато ежегодно обучение, съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

  ГАРАНЦИЯ 


  “Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!

Ценови пакети: Стандарт
     
Участие в целия курс да
Консултации и въпроси към лектора да
Удостоверение за преминат курс да
Кафе-паузи да
Wi-Fi интернет да
Индивидуален мини-материал на хартиен и електронен носител да
.
 Цена за участие в курса:  .  60 лв.
.      
РАННО ЗАПИСВАНЕ до 20.12.2016 г.   48 лв.

Всички посочени цени са с вкл. 20% ДДС


За да се регистрирате, изберете количество от съответния пакет и след това бутон РЕГИСТРАЦИЯ. Попълнете полетата и продължете до финализиране на заявката. При успешна регистрация ще получите веднага потвърдителен имейл с фактура


 


Лектор

Програма

12:30 Регистрация на участниците
13:00
 •     Пожар – същност и класификация на пожарите
 •     Готовност на страната да реагира при големи пожари
 •     Силни ветрове и смерч
 •     Обилни снеговалежи, снежни бури, заледяване и лавини
 •     Екстремни температури
 •     Градушки
 •     Мъгли
 •     Гръмотевични бури и мълни
 •     Химични рискове
 •     Потенциално опасни обекти
 •     Радиационни рискове
 • –       Потенциално опасни обекти
 •     Биологични рискове
 • –       Потенциално опасни обекти
14:30 Кафе-пауза
15:00
 •     Какво е земетресението?
 •     Земетресенията във България
 •     На работното място – подготовка за действия при земетресения
 •     В дома –  подготовка за действия при земетресения
 •     Превантивна дейност
 •     Действия при възникване на земетресение
 •     Действия по време на земетресение
 •     Действия след земетресението
 •     Съдържание на спешна чанта за самоосигуряване при земетресения
 •     Практически насоки
15:45
 • Практически насоки
 • Практически казуси
 • Дискусия
 • Въпроси & Отговори

Място на провеждане

гр. София, Зала 2 на Академия Респонса, гр. София

Адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе №24, блок 22, вход А, партер

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения