Дата на провеждане:
05.02.2015


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектор:
Пепа Хаджиева


Резюме:

Практическият семинар е изготвен изцяло в помощ на директорите на учебни и детски заведения във връзка с предоставянето на отчетна информация за функционирането на СФУК в началото на новата 2015 г.

Присъствайки на семинара на Академия Респонса ще получите експертно мнение и ценни насоки за прилагането на системата, които ще ви позволят да:

  • Спестите време и усилия при подготовката на отчетната документация
  • Подобрите функционалността на СФУК в организацията Ви
  • Отстраните пропуските при прилагането на СФУК

Лектор на обучението е г-жа Пепа Хаджиева – Директор на отдел „Финансови одити“ към Сметна палата. На базата на своя опит и професионални компетенции тя ще ви запознае с конкретни техники и методи за управление и контрол, които ще улеснят работата Ви.

Получените знания по време на семинара ще ви позволят да разполагате своевременно с достоверна и актуална информация за всички процеси в СФУК на Вашето учебно заведение.

Очакваме Ви!

Промо цена:
180 лв. до 19 януари
Стандартна цена:
216 лв.
Цените са крайни.

 

Цената включва:
Такса обучение, персонални учебни материали, консултации, конферентни разходи, 2 кафе-паузи, обяд, удостоверение, ползване на паркинг и интернет в хотела
Начин
на плащане:
По банков път в полза на Академия Респонса – по предварително издадена от нас проформа-фактура.
Материали:
Всеки участник получава персонални материали на хартиен и електронен носител

Допълнителна информация:

 • Самостоятелна стая със закуска – 80 лв.
 • Двойна стая със закуска – 100 лв.

Лектор

Програма

 • 09:00 – Регистрация на участниците и раздаване на материали
 • 09:30
  • – Обзорен преглед на нормативната уредба за въвеждане на вътрешен контрол.
  • – Практически насоки при разработване и актуализиране на СФУК.
 • 11:00 – Кафе-пауза
 • 11:15
  • – Управлението на риска – същност и специфика.
  • – Пропуски и недобри практики при прилагане на ЗФУКПС.
  • – Дискусия.
 • 13:00 – Обяд
 • 14:00
  • – Годишно докладване за състоянието на СФУК в изпълнение на изискванията на чл. 8 от ЗФУКПС.
  • – Попълване на въпросника на министъра на финансите и изготвяне на годишен доклад за функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на СФУК в организациите, включително за разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
  • – Инвентаризация. Същност и значение на инвентаризацията като счетоводен способ. Нормативна основа за извършване на инвентаризация. Видове инвентаризации и ред за провеждането им.
 • 15:30 – Кафе-пауза
 • 15:45
  • – Етапи при извършване на инвентаризацията. Технология на инвентаризация на дълготрайните активи. Технология на инвентаризацията на краткотрайните активи. Инвентаризация на финансовите активи. Инвентаризация на разчетите. Документиране на резултатите от инвентаризацията.
  • – Сметната палата – роля, функции. Видове одити, осъществявани от Сметната палата
 • 17:30 – Закриване. Раздаване на сертификати.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения