Дата на провеждане:
24.10.2013


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектор:
доц. Мария Славова


Резюме:

Тук ще разберете същността и спецификите на деловодството и документооборота в едно учебно заведение. Какъв достъп до обществена информация имате и каква е защитата на личните данни? Семинарът ще завърши с изцяло практическа част, в която ще се проиграят правилата за документооборота и архивирането в учебното заведение; ще се обсъди и възможността да се подават жалби и сигнали по реда на АПК пред съдилищата и омбудсмана на Републиката; как действия да предприемем и как да се реагира в случай на фалшиви сигнали, които целят сплашване или злепоставяне.

Такса за участие:198 лв. за един участник
180 лв. за втори участникЦената включва:Такса обучение, учебни материали, обяд, кафе-паузи, консултации, конферентни разходи, удостоверение.


Лектор

Програма

 • 9:00 – Регистрация на участниците
 • 9:30 – Откриване на семинара
 • Понятие за документ:
 • – според административното право;
 • – според наказателното право;
 • – в сравнителноправен аспект.
 • Понятие за деловодство и документооборот.
 • 11:00 – Кафе-пауза
 • 11:15
 • Номенклатура на делата. Достъп до обществена информация.
 • Защита на личните данни. Защита на класифициранатa информация.
 • 13:00 – Обяд
 • 13:30
 • Оспорване на вътрешните административни актове.
 • Архивиране на документи.
 • 15:30 – Кафе-пауза
 • 15:45
 • Практическа част.
 • Жалби и сигнали по реда на АПК.
 • Фалшиви сигнали.
 • Изготвяне на правила за документооборота в администрация по избор.
 • Обсъждане на правилата.
 • 18:00 – Дискусия. Въпроси. Закриване на обучението.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения