Дата на провеждане:
31.01.2017


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
инж. Веселин Попов
д-р Димитър Софиянски


Резюме:

Превенцията на професионалните рискове е основа на дейността и управлението на безопасните и здравословни условия на труд. Но за да осъществим тази превенция, преди всичко трябва да познаваме естеството и степента на професионалните рискове и от там пътищата и формите за тяхното елиминиране или минимизиране.

На пролет сме подготвили за Вас обучение с основни акценти:

 • Инструктажи и обучения по БЗР
 • Трудови злополуки
 • Физиологичен режим на труд и почивка
 • Работа с видеодисплей
 • Ергономично работно място

Обученията са съгласно законовите изисквания. 

Обученията се провеждат от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси. 

Обученията са с практическа приложимост.

Ако не знаете дали това обучение е подходящо за Вас не се колебайте да се свържете с нас!

ВАЖНО:

 • Цените са крайни за един участник. При групи се свържете с нас.
 • Удостоверения за преминато ежегодно обучение съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас проформа-фактура.
 • Предварително изпратени казуси могат да бъдат включени в програмата на обучението.

   ГАРАНЦИЯ 

  “Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!

Ценови пакети:

Включва:  Икономичен Стандарт

Best Seller

Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Бонус-билет за друго обучение по ЗБУТ илииндивидуален стрес-анализ да
Запазено място на предните редове в залата да
Индивидуална консултация (след обучението) да
 Цена на пакета:  120 лв.  150 лв.  180 лв.
.

РАННО ЗАПИСВАНЕ до 20.12.2016 

 . 

90 лв.

 .

120 лв.

.

150 лв.

Всички цени са с вкл. 20% ДДС


За да се регистрирате, изберете количество от съответния пакет и след това бутон РЕГИСТРАЦИЯ. Попълнете полетата и продължете до финализиране на заявката. При успешна регистрация ще получите веднага потвърдителен имейл с фактура.


 


Лектори

Програма

9:00 Регистрация на участниците 
9:30 ИНСТРУКТАЖИ И ОБУЧЕНИЯ ПО БЗР

 • Нормативната уредба, свързана с обучение и инструктажи;
 • Изисквания към работодателя;
 • Форми на обучения;
 • Видове инструктажи;
 • Документация за обучения и опресняване на знанията, удостоверяваща извършените обучения;
 • Примери за оформяне на книгите за инструктаж; Практически насоки;
11:00 Кафе-пауза
11:30 ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ

 • Същност на трудовата злополука;
 • Видове трудови злополуки;
 • Стъпки при разследване.
 • Документиране на трудова злополука – примери;
 • Практически насоки;
12:15 ФИЗИОЛОГИЧЕН РЕЖИМ НА ТРУД И ПОЧИВКА

 • Влияние на различните видове  трудоват дейност върху функциите на организма
 • Цели и задачи на физиологичния режим на труд и почивка
 • Нормативни изисквания за осигуряване на  физиологичен режим на труд и почивка – неразделна част от Правилника за вътрешния трудов ред.
 • Практически указания   относно  евентуалните показатели, доказващи ефекта от въведен физиологичен режим на труд и почивка;
13:00 Обедна почивка
14:00 РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕЙ

 • Работно място с видедисплей.
 • Лице, работещо с видеодисплей – рискове за здравето;
 • Застрашени органи и системи.
 • Причини за оплакванията.
14:45 ЕРГОНОМИЧНО РАБОТНИ МЯСТО

 • Позициониране на работното място с видеодисплей.
 • Изисквания към работната мебел – ергономични критерии.
 • Организация на работното място с видеодисплей, медицински прегледи, средства за корекция на зрението.
 • Възможни здравни проблеми при неправилна организация и ползване на работното място;
 • Нормативни изисквания, свързани с работата с видеодисплей.
 • Практически насочи за процедурата за отпускане на средства за корекция на зрението при работещи с видеодисплей.
15:30 Дискусия и въпроси.
Индивидуални консултации (за Бизнес пакет)
17:30 Закриване на семинара.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения