Дата на провеждане:
18.05.2017


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
инж. Веселин Попов
д-р Димитър Софиянски
Андриан Георгиев


Резюме:

Ще проведем извънредно и изцяло ново обучение по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Извънредни са темите, които включваме, провокирани от множеството казуси, сред, които са:

 • Електромагнитни полета 
 • Електробезопасност
 • Работни места за всички възрасти – застаряваща работна сила
 • Трудоустрояване
 • Оказване на първа долекарска помощ

Обученията са съгласно законовите изисквания.

Обученията се провеждат от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.

Обученията са с практическа приложимост.

Ако не знаете дали това обучение е подходящо за Вас не се колебайте да се свържете с нас!

ВАЖНО:

 • Цените са крайни с вкл. 20% ДДС за един участник. При групи се свържете с нас.
 • Удостоверения за преминато ежегодно обучение съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас проформа-фактура.
 • Предварително изпратени казуси могат да бъдат включени в програмата на обучението.

   ГАРАНЦИЯ 

  “Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!

Ценови пакети:

Включва:  Икономичен Стандарт

Best Seller

Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Бонус-билет за друго обучение по ЗБУТ да
Запазено място на предните редове в залата да
Индивидуална консултация (след обучението) да
 .  .  .  .
 Цена на пакета:  120 лв.  150 лв.  180 лв.
90 лв. 120 лв.

За да се регистрирате, изберете количество от съответния пакет и след това бутон РЕГИСТРАЦИЯ. Попълнете полетата и продължете до финализиране на заявката. При успешна регистрация ще получите веднага потвърдителен имейл с фактура.


Лектори

Програма

09:00 Регистрация на участниците
09:30 Откриване на семинара
09:30

ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА

10:15

ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

 •     Основни понятия.
 •     Въздействие върху човека
 •     Директен и индиректен допир. Видове защити.
 •     Срокове и контрол
 •     Практически насоки
11:00 Кафе – пауза
11:30

РАБОТНИ МЕСТА ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ / ЗАСТАРЯВАЩА РАБОТНА СИЛА

12:15

ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

 •     Същност, цели и задачи на трудоустрояването
 •     Нормативни изисквания
 •     Трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
 •     Практически указания за фирми под и над 51 души
13:00 Обедна почивка
14:00

ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

 •     Определяне състоянието на пострадал.
 •     Рани и наранявания.
 •     Счупвания.
 •     Изгаряния.
 •     Поражения от електричество.
 •     Затрупване с тежести.
 •     Поведение при здравословни проблеми от общ характер.
 •     Количествени и качествени промени в съзнанието.
 •     Други видове наранявания.
15:30 Дискусия и въпроси.

Индивидуални консултации (за Бизнес пакет)

  Закриване на семинара.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения