Дата на провеждане:
22.02.2018


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
инж. Веселин Попов
д-р Димитър Софиянски


Резюме:

НИВО на курса: НАПРЕДНАЛИ (5)

Обучението е подходящо за хора, които активно се занимават със здравословни и безопасни условия на труд при по-тежки условия на работа.


ПРЕДСТАВЯНЕ на курса: 

В това обучение сме подготвили за Вас обучение с основни акценти:

 • Работа с химични агенти
 • Ръчна работа с тежести
 • Работа на височина
 • Работа с електрически и механични инструменти
 • Товарно-разтоварни работи
 • Специални изисквания при ТРР

Обученията са съгласно законовите изисквания.

Обученията се провеждат от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.

Обученията са с практическа приложимост.

Ако не знаете дали това обучение е подходящо за Вас не се колебайте да се свържете с нас!

ВАЖНО:

 • Цените са крайни за един участник. При групи се свържете с нас.
 • Удостоверения за преминато ежегодно обучение съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас проформа-фактура.
 • Предварително изпратени казуси могат да бъдат включени в програмата на обучението.

Ценови пакети:

Включва:  Икономичен Стандарт Best Seller Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Бонус-билет за друго мини обучение по ЗБУТ да
Запазено място на предните редове в залата да
Индивидуална консултация (след обучението) да
 .  .  .  .
 Цена на пакета:  120 лв.  150 лв.  180 лв.
 .Ранно записване   90 лв.  120 лв.  

Цените са крайни за един участник.

Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

ГАРАНЦИЯ 

“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!


Лектори

Програма

09:00 Регистрация на участниците
09:30 Откриване на семинара
09:30 РАБОТА С ХИМИЧНИ АГЕНТИ

 •     Характеристика на химичния агент, физични и химични свойства.
 •     Информационен лист за безопасност.
 •     Въздействие на химичния агент върху организма.
 •     Мерки за безопасност при работа.
 •     Първа помощ при злополука.
 •     Практически насоки;
10:15 РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ

 •     Ръчна работа с тежести – определение.
 •     Нормативни изисквания за теглото на товара и разстоянието на пренасяне за мъже и жени.
 •     Основни правила при работа.
 •     Основни характеристики на дейността – особености на товара, работна среда, работен ритъм и индивидуални особености.
 •     Практически насоки;
11:00 Кафе – пауза
11:30 РAБOTA НА ВИСОЧИНА

 •     Работа на височина – видове.
 •     Нормативни изисквания.
 •     Колективни средства за защита и лични предпазни средства.
 •     Преносими стълби, люлки, платформи, скелета и др.
 •     Практически насоки;
12:15 РАБОТА С РЪЧНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И МЕХАНИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ

 •     Общи изисквания за работа.
 •     Изисквания към лицата работещи с ръчни електрически и механични инструменти.
 •     Документация .
 •     Специални изисквания.
 •     Практически насоки;
13:00 Обедна почивка
 

14:00

ТОВАРНО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ

 •     Задължения на работодателя.
 •     Изисквания към работещите.
 •     Работни места и работно оборудване.
 •     Товарно-разтоварни площадки складове.
14:45 СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ при ТРР

 •     Работа със стелажи.
 •     Работа в механизирани и автоматизирани складове
 •     Използване на преносими рампи и преходни мостове
 •     Работа с подемно-транспортни машини и съоръжения с непрекъснато действие, бункери и силози
 •     Работа с товарачни машини.
 •     Товарно-разтоварни работи с различни видове товари.
 •     Ръчно обработване на товарите
15:30 Дискусия и въпроси. Индивидуални консултации (за Бизнес пакет)

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения