Дата на провеждане:
25.03.2014


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
д-р Димитър Софиянски
инж. Веселин Попов


Резюме:

С удоволствие Ви представяме ЕЖЕГОДНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗБУТ. Семинарът съчетава в себе най-важните елементи от процеса на организиране на трудовата дейност и осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд.

Основавайки се на богатия практически опит на нашите лектори, Ви гарантираме полезно обучение с практическа насоченост, което да обогати Вашите знания и усъвършенства уменията Ви в областта на безопасност и здраве при работа.

Като допълнение на най-важните теми от сферата на безопасност и здраве при работа, решихме да включим и една от най-актуалните теми през последните десетилетия, а именно – какви рискове съществуват при работа с компютър и видеодисплей и какви превантивни мерки може да предприемем за да предотвратим редица професионални заболявания.

Всеки участник в семинара ще получи богат набор от нормативни актове, примерни образци и презентации на хартиен и електронен носител и удостоверение, което отговаря на нормативните изисквания съгласно Наредба №РД-07-2, уреждаща условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на служителите и работниците.

Обучението е подходящо за:

 • Длъжностни лица, управляващи и ръководещи трудовите процеси;
 • Органите по безопасност и здраве при работа;
 • Лицата, провеждащи инструктажи;
 • Членовете на комитетите и групите по условия на труд (КУТ /ГУТ).

Работен език:Български

РАННО ЗАПИСВАНЕ:До 07 март 2014 г. – 120 лв. крайна цена за участникЦената включва:Такса обучение, персонални учебни материали на хартиен и електронен носител, консултации, конферентни разходи, 2 кафе-паузи, обяд и удостоверение.

Цена след
07 март
165 лв. – първи участник
150 лв. – втори участник

Начин
на плащане:
Плащането се извършва по банков път по сметка на Академия Респонса по предварително издадена от нас проформа-фактура.

НОЩУВКИ:Може да направим резервация за Вас на преференциални цени в: Хотел ЕкспоДвойна стая със закуска – 120 лв.Самостоятелна стая със закуска – 85 лв.

Начин на записване:

 • Изпратете картата за записване на имейл адрес academy@responsa.bg или факс: 02/ 852 96 47
 • В рамките деня ще получите потвърждение с проформа-фактура.

Лектори

Програма

 • 09:00 – Регистрация на участниците.
 • 9:30
 • Работа с видеодисплей – рискове за здравето.
 • 10:15
 • Как да направим работното място с видеодисплей по-безопасно?
 • 11:00 – Кафе-пауза
 • 11:30
 • Съставяне, оформяне и подреждане на документацията, свързана с дейността по безопаност и здраве при работа. Практически указания.
 • 12:15
 • Действия на участниците в дейността по БЗР по време и след проверки на контролните органи от страна на ИА на Главна инспекция по труда.
 • 13:00 – Обяд
 • 14:00
 • Структуриране и дейност на Комитети и групите по условия на труд.
 • – структуриране – протоколи и заповеди по учредяване;
 • – промяна в състава на КУТ/ГУТ;
 • – документация, която водят членовете на КУТ, ГУТ – практически указания;
 • – задължения;
 • 14:45
 • Оценката на риска – важен етап от дейността по безопасност и здраве при работа.
 • 15:30 – Кафе-пауза
 • 15:45
 • Трудови злополуки – същност, разследване и документиране.
 • 16:30
 • Личните предпазни средства – един от елементите за минимизиране на професионалните рискове.
 • 17:15 – Дискусия.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения