Дата на провеждане:
18.05.2018


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
адв. Светлана Нейкова
д-р Димитър Софиянски
инж. Веселин Попов


Резюме:

Ежегодното обучение по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) ще бъде с извънредна тема, която провокира множеството казуси, а именно:

 • Лични данни в ЗБУТ! Ново!
 • Превенция на професионалните рискове
 • Защита на здравето и работоспособността на работещите
 • Факторите на работната среда
 • Лични предпазни средства

Обученията са съгласно законовите изисквания.

Обученията се провеждат от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.

Обученията са с практическа приложимост.

Ако не знаете дали това обучение е подходящо за Вас не се колебайте да се свържете с нас!

ВАЖНО:

 •  При групи се свържете с нас.
 • Удостоверения за преминато ежегодно обучение съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас проформа-фактура.
 • Предварително изпратени казуси могат да бъдат включени в програмата на обучението.

Ценови пакети:

Включва:  Икономичен Стандарт

Best Seller

Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Бонус-билет за друго обучение по ЗБУТ да
Индивидуална консултация (след обучението) да
.
 Такса за участие 150 лв.  180 лв.  240 лв.
За клиенти на Тийм Превент България  120 лв. 150 лв.  180 лв.
 –

.


Лектори

Програма

09:00 Регистрация на участниците
09:30 Откриване на семинара
9:30 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ в безопасността

 • Видове лични данни в безопасността
 • Права и задължения на администраторите
 • Основни моменти, на които да се обърне внимание
 • Нови моменти след 25 май 2018 г.
11:00 Кафе – пауза
11:30 Превенция на професионалните рискове

 • Предварителни медицински прегледи
 • Периодични медицински прегледи.
 • Създаване на условия за трудова дейност на лицата с ограничена работоспособност.
12:15 Защита на здравето и работоспособността на работещите

 •  Физиологични режими на труд и почивка.
 • Анализ на здравното състояние на работещите във връзка с конкретните условия на труд.
 • Заболявания, даващи право на особена закрила.
13:00 Обедна почивка
14:00 ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА

 •     Видове фактори на работната среда;
 •     Рискове, обусловени от отделните фактори;
 •     Нормативни изисквания.
 •     Срокове за контрол.
 •     Мерки за превенция на рисковете, свързани с факторите на работната среда.
14:45
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

 •     Нормативни изисквания;
 •     Видове лични предпазни средства;
 •     Основни характеристики;
 •     Изисквания и критерии при избора на личните предпазни средства.
 •     Практически насоки;
 15:30 Дискусия и въпроси.Индивидуални консултации (за Бизнес пакет)

Закриване на семинара.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения