Дата на провеждане:
28.09.2017


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
Андриан Георгиев
Иван Карапенев


Резюме:

НИВО на курса: СРЕДНО (3)

Обучението е подходящо както за хора, които активно се занимават със здравословни и безопасни условия на труд, така и за ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ!


ПРЕДСТАВЯНЕ на курса: 

Курсът се състои от 2 части:

 • ЧАСТ 1:  Оказване на първа долекарска помощ 
 • ЧАСТ 2:  Действия при бедствия и аварии.

ЧАСТ 1: В дългогодишната ни работа с водещата Служба по трудова медицина – ТиймПревент България, установихме, че силно е подценена важността на адекватна реакция при инциденти.

Повечето курсове по оказване на първа помощ са представени с много ненужни термини и сложни съчетания, които трудно се запомнят и още по-трудно се прилагат.

Този курс е направен на РАЗБИРАЕМ и дори леко забавен език за да може по-лесо да бъде запомнена техниката. Използва се специален метод на обучение, който гарантира по-висок процент на дълготрайни спомени.

Ще се наблегне на най-честите инциденти в работна среда, но и ще бъдат включени много ситуации от ежедневието ни, което прави курса подходящ за всеки човек.

Водещият лектор e Европейски шампион и съдия по ПДП, First Aid Convention in Europe. Ще наблегне на практическото показно на най-разпространените техники за оказване на първа долекарска помощ, доста от които участниците ще изпробват по време на обучението.

Обучението ще разбие представите Ви за първа помощ!


НАЙ-ДОБРО ОБУЧЕНИЕ ОТ СЕРИЯ „ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ“, според участници преминали минимум 5. 


ЧАСТ 2: Действия при бедствия и аварии:

В обучението ще бъдат разгледани най-често срещаните бедствия и аварии  в България, а именно:

 • Свлачища
 • Наводнения
 • Земетресения
 • Снегонавявания
 • Бури, торнадо, смерч, вихрушка
 • Суша
 • Градушка
 • Заледявания, измръзвания
 • Други природни бедствия

Статистиката показва голяма честота на различните видове бедствия, засегнали страната ни през последното десетилетие, поради което България е в категорията на териториите, характеризиращи се с особено висока степен на риск в тази сфера.

Акцентът ще бъде поставен върху земетресенията, тъй като това бедствие хората посочват като „най-опасно“, „най-страшно“, според проучване на Български институт по здравословни и безопасни условия на труд.

Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.


Ценови пакети:

Включва:  Икономичен Стандарт

Best Seller

Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Бонус-билет за друго мини обучение по ЗБУТ да
Запазено място на предните редове в залата да
Индивидуална консултация (след обучението) да
 .  .  .  .
 Цена на пакета:  120 лв.  150 лв.  180 лв.
 Ранно записване: 90 лв. 120 лв.  

ВНИМАНИЕ!!! МЕСТАТА ЗА ТОВА ОБУЧЕНИЕ СА ИЗЧЕРПАНИ!!!


Всеки участник, преминал обучението, получава удостоверение съгласно законовите изисквания за преминато ежегодно обучение, съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.


ГАРАНЦИЯ 

“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете.


.

 

ВНИМАНИЕ!!! МЕСТАТА ЗА ТОВА ОБУЧЕНИЕ СА ИЗЧЕРПАНИ!!!


Лектори

Програма

09:00 Регистрация на участниците
09:30 Откриване на семинара
09:30 ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

 •     Приоритети в ПДП и масови заблуди
 •     Определяне състоянието на пострадал
 •     Рани и наранявания
 •     Счупвания
 •     Изгаряния
10:15
 •     Поражения от електричество
 •     Затрупване с тежести
 •     Поведение при здравословни проблеми от общ характер
 •     Количествени и качествени промени в съзнанието.
 •     Други видове наранявания
11:00 Кафе – пауза
11:30 ПДП – практика на леки състояния и наранявания

 •     Третиране на различни видове наранявания и състояния
12:15 ПДП – практика на леки състояния и наранявания

 •     CPR – практика сърдечен масаж на възрастен човек с манекен
 •     Работа с дефибрилатор – AED Trainer
13:00 Обедна почивка
 

14:00

ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

 •     Пожар – същност и класификация. Готовност на страната да реагира.
 •     Силни ветрове и смерч
 •     Обилни снеговалежи, снежни бури, заледяване и лавини
 •     Екстремни температури
 •     Градушки и наводнения
 •     Мъгли
 •     Гръмотевични бури и мълнии
 •     Химични, радиационни и биологични рискове
14:45 ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

 •     Какво е земетресението? Земетресенията във България
 •     На работното място – подготовка за действия при земетресения
 •     В дома –  подготовка за действия при земетресения
 •     Превантивна дейност
 •     Действия при възникване на земетресение
 •     Действия по време на земетресение
 •     Действия след земетресението
 •     Съдържание на спешна чанта за самоосигуряване при земетресения
15:30 Дискусия и въпроси. Индивидуални консултации (за Бизнес пакет)
  Закриване на семинара.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения