Дата на провеждане:
27.09.2013


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектор:
Иван Нейков


Резюме:

Ще бъде разгледана същността на управлението на човешки ресурси – какво, кога и защо трябва да правим; какви документации трябва да разработим; как да избегнем санкции и неблагоприятни последствия от пропуски.

Редовна цена:180 лв. за участник
150 лв. за втори участник.
Цената включва:Такса обучение, учебни материали, кафе-паузи и обяд, консултации, конферентни разходи, удостоверение.


Лектор

Програма

 • 9:00 – Регистрация на участниците
 • 9:30
 • Управление на човешки ресурси – същност и ефект.
 • Изисквания за заемане на длъжности „мениджър“, „експерт“ и „специалист“ по управление на човешки ресурси (личен състав).
 • Изготвяне на вътрешни нормативни актове в сферата на управление на човешките ресурси.
 • 11:00 – Кафе-пауза
 • 11:15
 • Изготвяне на щатно разписание.
 • Изготвяне на длъжностни характеристики.
 • Изготвяне на вътрешнофирмени стандарти в сферата на управление на човешките ресурси.
 • Служебно досие – създаване, съдържание и одит.
 • 13:00 – Обяд
 • 14:00
 • Документация по сключването на трудовите договори.
 • Документация по време на изпълнението на трудовите договори.
 • Документация при прекратяване на трудовите договори.
 • 15:30 – Кафе-пауза
 • 15:45
 • Изготвяне на характеристика за професионални качества на работника и за резултати от трудовата му дейност.
 • Изготвяне на препоръка при кандидатстване за работа.
 • Отговорности на длъжностните лица при издаване на документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовите договори.
 • Най-чести грешки, допускани от екипа на работодателя.
 • 17:30 – Дискусия. Закриване на обучението.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения