Дата на провеждане:
20.02.2015


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектор:
съдия Весела Павлова


Резюме:

В рамките на практическото ни обучение, заедно с нашата лекторка – съдия Весела Павлова, ще дискутирме най-важните казуси и проблеми, с които се сблъсквате всеки ден при прилагането на Закона за административни нарушения и наказания (ЗАНН).

Водещ акцент в обучението ще бъдат основните принципи на административно наказателното производство, както и какви грешки трябва да избягваме при съставянето на актове за установяване на административно нарушение (АУАН), така че те да са изрядни и законосъобразни. Ще получите ценни насоки за Вашите действия, които ще ви дадат сигурност и спокойствие относно съдебния контрол върху наказателните постановления.

Основни цели на обучението:

 • Подобряване на Вашите знания и умения за успешната Ви работа със ЗАНН;
 • Запознаване с приложими техники за решение на Вашите индивидуални казуси;
 • Намаляване риска от пропуски и грешки на база неясно тълкуване.

За кого е подходящо обучението:

 • Ръководители и служители на административно-наказващи органи;
 • Актосъставители и всички служители, със задължения по прилагането на ЗАНН;
Стандартна цена:
135 лв. за първи участник
98 лв. за втори и всеки следващ участник

 

Цената включва:
Такса обучение, персонални учебни материали, консултации, конферентни разходи, 2 кафе-паузи, обяд, удостоверение и ползване на паркинг и интернет в хотела
Начин
на плащане:
По банков път в полза на Академия Респонса – по предварително издадена от нас проформа-фактура.
Материали:
Всеки участник получава персонални материали на хартиен и електронен носител

Допълнителна информация:

 • Самостоятелна стая със закуска – 80 лв.
 • Двойна стая със закуска – 100 лв.

Лектор

Програма

 • 09:00 – Регистрация на участниците.
 • 09:30
  • – Общи положения на административно-наказателното производство.
  • – Производство по установяване на административни нарушения.
  • – Образуване на административно-наказателното производство.
  • – Съставяне на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ – реквизити.
  • – Актосъставители.
  • – Пороци на АУАН, водещи до незаконосъобразност на наказателното постановление.
 • 11:00 – Кафе-пауза
 • 11:15
  • – Производство по налагане на административни наказания.
  • – Административно-наказващи органи – компетентност. Правомощия.
  • – Издаване на наказателно постановление /НП/ – реквизити.
  • – Маловажен случай – специфики.
  • – Нарушения в производството, водещи до незаконосъобразност на НП.
 • 13:00 – Обяд
 • 14:00
  • – Съдебен контрол върху наказателните постановления.
  • – Производство пред районните съдилища.
  • – Подсъдност на делата, предмет, страни.
  • – Правомощия на районните съдилища по делата от административно-наказателен характер.
 • 15:30 – Кафе-пауза
 • 15:45
  • – Производство пред касационната инстанция.
  • – Основания за касационна проверка, страни, предмет.
  • – Правомощия на касационната инстанция.
  • – Възобновяване на административно-наказателното производство.
 • 17:00 – Въпроси, мнения, обратна връзка.
 • 17:30 – Раздаване на сертификати.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения