Дата на провеждане:
17.05.2019


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
Иван Нейков
адв. Светлана Нейкова
Снежана Иванова


Резюме:

Курса е интензивен с голяма практическа насоченост!

Множеството динамични промени в законодателството ни изостри нуждата от актуализация на знанията, документацията и процедурите относно защитата на личните данни.  Въпросите се увеличават, грешките зачестяват и новите ангажименти непрекъснато растат.

Направихме този курс за да дадем яснота кога, какво и как може и трябва да правим като синтезирахме за Вас най-важното от:

 • Регламент (ЕС) 2016/679;
 • Закона за защита на личните данни;
 • практиката на Комисия за защита на личните данни;
 • добра практика, събрана от казусите през последната 1 година

Акценти в обучението:

 • Права и задължения на администраторите и обработващите лични данни;
 • Важни моменти в нормативната уредба и практиката;
 • Практически стъпки за въвеждане на изискванията;
 • Практически стъпки при изготвяне на документацията;
 • Длъжностно лице по ЗЛД – права, задължения, орговорности, изисквания. 
 • Годишен план за работа на длъжностно лице по ЗЛД/отговорника по ЗЛД;
 • Регистри – стандартни и нови, въведени от Регламент (ЕС) 2016/679; одитиране, изисквания и др. 
 • Права на субектите на лични данни – практически насоки;
 • Интересни казуси от последната 1 година;

Обученията се провеждат от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси. Обученията са с практическа приложимост.


МАТЕРИАЛИТЕ са включени в пакет „Стандарт“ и „Бизнес“ и включват на хартиен и електронен носител:

 • Примерни документи: заповеди, протоколи, молби, заявления, искания, възражения, уведомления до КЗЛ, образци и др;
 • Стъпки за въвеждане на правилата по ЗЛД;
 • Чек-листове за одит на документация;
 • Чек-листове аз техническа сигурност;
 • Годишна програма на Длъжностно лице по защита на лични данни/Отговорник по ЗЛД;
 • Цялата актуалната нормативна база;
 • Много полезни материали за правата ни като граждани, касаещи ЗЛД и др.

Ако не знаете дали това обучение е подходящо за Вас не се колебайте да се свържете с нас!

Ценови пакети:

Включва:  Икономичен Стандартен… 

Best Seller 

Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Запазено място на предните редове в залата да
Индивидуална консултация (след обучението) да
 .  .  .  .
 Такса за участие  170 лв.  230 лв. 290
Цена за втори участник 120 лв.  180 лв.  –

Обучението е акредитирано по МОН!


ГАРАНЦИЯ 

“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете.


ВАЖНО:

 • Цените са крайни за един участник. При групи се свържете с нас.
 • Участниците получават 1 бр. присъствено удостоверение +  1 бр. акредитирано по МОН (след заявка и положен изпит, съгласно ЗПУО)
 • Начин на плащане: по банков път по издадена от нас фактура.
 • Предварително изпратени казуси могат да бъдат включени в програмата на обучението.

Лектори

Програма

Разпределение за група 2

9:00 – 9:30 – Регистрация на участниците

9:30 – 11:00 – Иван Нейков – правен модул 1

11:00 – 11:15 – кафе-пауза

11:30 – 13:00 – Иван Нейков – правен модул 2

13:00 – 14:00 – обедна почивка

14:00 – 15:30 – Снежана Иванова – практически модул 1

15:30 – 15:45 – кафе-пауза

15:45 – 16:30 – Снежана Иванова – практически модул 2

16:30 – 17:00 – Гост лектор – техническа защита

17:00-17:30 – Дискусия, въпроси.

 • Права и задължения на администраторите и обработващите лични данни;
 • Важни моменти в нормативната уредба и практиката;
 • Практически стъпки за въвеждане на изискванията;
 • Практически стъпки при изготвяне на документацията;
 • Длъжностно лице по ЗЛД – права, задължения, орговорности, изисквания.
 • Годишен план за работа на длъжностно лице по ЗЛД/отговорника по ЗЛД;
 • Регистри – стандартни и нови, въведени от Регламент (ЕС) 2016/679; одитиране, изисквания и др
 • Права на субектите на лични данни – практически насоки;
 • Интересни казуси от последната 1 година;
 • Други практически упражнения;

 

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения