Дата на провеждане:
27.02.2014


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
адв. Светлана Нейкова
адв. Станислава Стоицева


Резюме:

По време на първата част от обучението Вие ще получите базисни умения и знания, свързани с процедурите по установяване и предотвратяване на конфликт на интереси, както и какви са актуалните въпроси от съдебната практика. Ще бъдат дискутирани основните правила и рамки, които уреждат отношенията, при възникнал конфликт на интереси и какви са възможностите за защита от дискриминация. Във втората част от обучението ще имате възможност да се запознаете с всички възможности за оперативно управление и разпореждане с движимото и недвижимо имущество, с което разполага Вашата организация. Заповядайте на това обучение, за да почерпите добри практики от дългогодишния професионален опит на нашите лектори.

Ползи от обучението:

 • ще се запознаете с процедурите и нормативната уредба, регулираща действията при възникнал конфликт на интереси;
 • ще спестите време и средства, получавайки ценни съвети от реалната съдебна практика при защита от дисцкриминация;
 • ще разберете как да управлявате движимото и недвижимо имущество, с което разполага Вашето учебно заведение;

Работен език: Български

Редовна цена:198 лв. – първи участник
165 лв. – втори участник

Цената включва: Такса обучение, персонални учебни материали на хартиен и електронен носител, консултации, конферентни разходи, 2 кафе-паузи, обяд и удостоверение.

Допълнителна информация:

 • Можем да направим резервация за Вас в хотел ЕКСПО на преференциални цени.
 • Хотелът разполага с безплатен паркинг и wi-fi за участниците.
 • Можем да Ви предложим настаняванев близки до залата хотели.
 • Материали:Всеки участник ще получи персонални печатни учебни материали, както и файлове с документация и актуалните нормативни актове на диск.

Лектори

Програма

 

 • :30
 • Конфликт на интереси, частен интерес и облага.
 • Публична длъжност – забрани, права и задължения.
 • Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – състав и правомощия.
 • Процедура по установяване на конфликт на интереси.
 • Административно наказателни разпоредби – видове санкции, размер на санкциите и право на защита.
 • Актуални въпроси на съдебната практика.
 • 11:00 – Кафе-пауза
 • 11:15
 • Диксриминация, форми и защита.
 • Комисия за защита от дискриминация – състав и правомощия.
 • Производство – процедура по проучване, заседателни състави, решения, контрол по изпълнение на решението.
 • Административно наказателни разпоредби – видове санкции, размер на санкциите и право на защита.
 • Актуални въпроси на съдебната практика – решения на КЗД.
 • 13:00 – Обяд
 • 14:00
 • Правомощия на ръководителите на учебните заведения при разпореждане с движимо и недвижимо имущество: какво е допустимо от закона.
 • Правомощия и отговорности на ръководителите на учебни заведения при оперативно управление и отдаване под наем на имущество държавна собственост.
 • – Процедура за отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество държавна собственост.
 • – Определяне на наемната цена
 • – Определяне на пазарния размер на очаквания наем.
 • – Критерии за начина на ползване на помещението. Изисквания към участниците.
 • – Изготвяне на тръжна документация.Обявяване на търга.
 • – Провеждане на търга.
 • – Определяне на спечелилия търга кандидат.
 • – Освобождаване на помещението от предишния наемател.
 • – Сключване на договор за наем. Съдържание на договора.
 • 15:30 – Кафе-пауза
 • 15:45
 • Правомощия и отговорности на ръководителите на учебните заведения при разпореждане с движимо училищно имущество:
 • – Обявяване на търга, необходима документация;
 • – Определяне на продажната цена;
 • – Начин на провеждане на явен и таен търг за продажба на движимо имущество – ДМА;
 • – Съставяне на документация във връзка с определянето на купувач;
 • – Действия след приключване на продажбата;
 • – Бракуване на движимо училищно имущество – ДМА.
 • 18:00 – Дискусия. Въпроси. Закриване.

 

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения