Дата на провеждане:
15.04.2016


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектор:
Весна Ненчева


Резюме:

Една от основните отговорности на мениджмънта е постигането на организационните цели чрез оптимизиране на работните процеси, съобразено с външните условия и влиянието, което дадената организация може да има върху обществото. Друга основна отговорност на мениджмънта е адаптирането на организационната структура към индивидуалните нужди, очаквания и потенциал, като този процес е съобразен с промените в икономическите и социалните условия. Мениджмънтът направлява активността на служителите, решава проблеми, развива организацията по начин, който оптимално използва потенциала на всички индивиди в нея.

Възможностите за по-ефективен мениджмънт са неограничени. Повечето организации са установили, че трябва постоянно да адаптират и модифицират мениджърските си практики, за да посрещнат предизвикателствата на постоянно променящата се среда. Бъдещата ефективност на организациите зависи от прилагането на широк спектър от мениджърски концепти и практики.

Мениджърските практики и техники е относително лесно да бъдат дефинирани и описани, но ефективното им прилагане е трудно и времеемко. Поради тази причина обучението ще даде предимно практически насоки за управлението на хора.

Обучението е насочено както към висши мениджъри, така и към мениджъри средно ниво, които искат да подобрят мениджърските си умения при работата с хора, прилагайки нови психологически техники. Обучението е фокусирано върху практиката и ще даде възможност за усвояване на аналитични, социални и комуникационни умения.

Ценови пакети:

Включва:  Икономичен Стандар Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Обяд на тристепенно меню да да
Запазено място на предните редове в залата да
Индивидуална консултация (след обучението) да
 .
 Цена на пакета:  180 лв.  240 лв.  300 лв.
Втори участник от една организация:  120 лв.  180 лв.  240 лв. 

Лектор

Програма

09:00 Регистрация на участниците.
09:30 Откриване на семинара
09:30
 • Лидерски стилове – използване на подходящия такъв в подходящия момент;
 • Митовете за управлението на хора.
 • Разбиране на себе си и междуличностните отношения.
 • Самостоятелна работа с въпросник за определяне на социалния стил съгласно DISC модела.
 • Характеристики на лидерските стилове – силни и слаби страни в тяхната адекватност.
 • Гъвкавост на собствения стил
11:00 Кафе-пауза
11:30
 • Управлението на хора и тяхната мотивация.
 • Как да мотивираме хората съгласно модела на социалните стилове в комуникацията.
 • Мотивация, работна среда, демотивация, стилове на управление на и за всеки социален стил.
 • Проследете напредъка на екипа си – дефиниране на силните страни и работа  с индивидуалния принос на всеки. Делегиране.
 • Развитие. Обратна връзка.
13:00 Обедна почивка
14:00
 •  Разбиране на управлението на хората – продължение.
 • Целе-полагане – 4 типа цели: основни, подцели, повтарящи се, промеждутъчни;
 • Планиране. Създаване на предварителния план.
 • Ревизия и създаване на основния план.
 • Адаптиране на плана към ресурсите и времевите ограничения.
15:30 Кафе-пауза
16:00
 • Координиране и контрол – информирайте всеки, знайте всеки какво прави в точно този момент – движение на информацията в компанията.
 • Комуникативна симулация – практическа симулация за сканиране на ролите в екипа, индивидуалния принос на всеки и скоростта на отработване на проблемни области в дефицит от време.
 • Работете по плана си, но не така, че да припаднете от изтощение – Гост говорител с добри практики
17:30 Въпроси и дискусия.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения