Дата на провеждане:
25.04.2013


Място на провеждане:
Тримонциум Принцес, гр. Пловдив


Лектори:
инж. Мария Райчева
юрисконсулт Асен Илиев


Резюме:

Ще бъдат разгледани актуалните моменти при делегираните бюджети в учебните заведения, както и разпределение на средствата за финансиране в сферата на образованието.

Консултации:Ще имате възможност за поставяване на въпроси, казуси и предложения.

Работен език:Български

Цена за един участник:216 лв с вкл. 20% ДДС за първи участник
180 лв с вкл. 20% ДДС за втори участник.


Лектори

Програма

 • 9:00 – Регистрация на участниците
 • 9:30
 • Разпределение на средствата в системата на средното образование:
 • Финансова децентрализация;
 • Нива на разпределение на средствата;
 • Групи разходи за финансиране на системата от държавния бюджет;
 • разпределение на средствата чрез разходни стандарти;
 • 11:00 – Кафе-пауза
 • 11:15
 • Делегиран бюджет на училището:
 • Същност на бюджета;
 • Разработване на училищен бюджет – основни показатели по бюджета на училището;
 • Разходи за персонал;
 • Изпълнения на училищния бюджет;
 • Корекции по бюджета на училището.
 • 13:00 – Обедна почивка
 • 14:00
 • Програмното бюджетиране или ориентиран към резултатите бюджет.
 • Кое различава програмния бюджет от традиционните бюджети.
 • Защо ефектите от програмното бюджетиране са по- високи в сравнение с традиционния начин на бюджетиране.
 • Практическо разработване на проект на бюджет на учебно заведение по програми.
 • 15:30 – Кафе-пауза
 • 15:45
 • Управление на персонала, структура и организация на работната заплата:
 • Отговорности на директора;
 • Структура и организация на работната заплата;
 • Вътрешни правила за работната заплата.
 • 17:30 – Дискусия. Въпроси. Закриване на обучението.

Място на провеждане

Тримонциум Принцес, гр. Пловдив

http://www.princessbulgaria.com

 • Тримонциум Принцес
 • Тримонциум Принцес
 • Тримонциум Принцес
 • Тримонциум Принцес

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения