Дата на провеждане:
04.10.2013


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектор:
Д-р по икономика Таня Ангелова


Резюме:

Ще бъдат разгледани в детайли стъпките по подбор и набиране на нужния персонал, започвайки през същността и основните дейности по привличане на подходящи кандидати; ще бъдат засегнати и анализите на свободните длъжности и формулиране на изискванията към кандидатите, източници за набиране на кандидати и реклама на вaкантната длъжност. Д-р Ангелова ще приключи с детайлите около оценката на квалификацията и възможностите на кандидатите и начините за окончателно класиране и вземане на решение.

Редовна цена:180 лв. за участник
150 лв. за втори участник.

Цената включва:Такса обучение, учебни материали, кафе-паузи и обяд, консултации, конферентни разходи, удостоверение.


Лектор

Програма

 • 9:00 – Регистрация на участниците
 • 9:30
 • Набиране и подбор на персонал – същност и етапи на дейности.
 • Същност и основни дейности по привличане на подходящи кандидати.
 • Анализ на потребностите от нови служители в организацията и вземане на решение за стартиране на процедура за набиране и подбор на персонал.
 • 11:00 – Кафе-пауза
 • 11:15
 • Анализ на свободните длъжности и формулиране на изискванията към кандидатите за заемане на свободната длъжност.
 • Източници за набиране на кандидати за свободните длъжности: анализ на пазара на труда – вътрешен, външен, международен
 • Реклама на вакантната длъжност.Основни елементи на обявата за вакантната длъжност.
 • 13:00 – Обяд
 • 14:00
 • Привличане/уведомяване/ на кандидатите чрез подходящи методи за обявяване.
 • Набиране на посочените в обявата документи.
 • Първоначална оценка / подбор / на кандидатите по документи:
  – Комисия за подбор по документи – състав, задачи и отговорности;
  – Уведомяване на кандидатите, които не се допускат до следващия етап на подбора;
  – Уведомяване на кандидатите, допуснати до следващия етап на подбора.
 • 15:30 – Кафе-пауза
 • 15:45
 • Оценка на квалификацията и възможностите на кандидатите /Същински подбор/
 • Методи за подбор – същност, предимства и недостатъци: – Комисия за подбор по документи – състав, задачи и отговорности;
  – Тест за професионални знания и умения и тест за личностни качества;
  – Интервю – събеседване;
  – Решаване на практически казус; изготвяне на писмена работа по зададена тема; разработване и защита на концепция за стратегическо управление и др.;
  – Центрове за оценка.
 • Окончателно класиране на кандидатите и вземане на решение за избор на кандидат за вакантната длъжност.
 • 17:30 – Дискусия. Закриване на обучението.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения