Дата на провеждане:
28-29.05.2015


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
Весна Ненчева
Сандра Алексиева
Петър Петров


Резюме:

Всеки един човек, който заема ръководна позиция, управлява екип или собственна фирма е запознат с философията на мениджмънта и практиките и техниките, които той предлага за по-доброто управление на бизнеса. Колко от мениджърите обаче наистина ги използват на практика и зная как да боравят с наученото? Колко фирми в България могат да се похвалят с добри финансови резултати и щастливи служители? И колко от мениджърите в България са наистина успешни?

Колкото и да е трудно да си признаем, реалността в България е различна. Едно от най-големите предизвикателства за мениджърите в България е да прилагат наученото от дебелите книги на практика, и по-конкретно да управляват така специфичния Български пазар. Ние българите имаме една малко по-различна народопсихология и от там произлизат многото разлики при управлението на бизнеса, като такъв и при упрaвлението на хората, които работят в него. Замисляли ли сте се някога на какво се дължи това?

Липсата на добри практики и споделянето между бизнеса са едни от основните причини. Съществуват множество други отговори на този въпрос и целтта на нашият практически семинар ще бъде да Ви запознаем с най-основните от тях. Множеството бариери и препядствия, които стоят на пътя на много хора, биха могли да бъдат преодолени, стига обаче да знаем КАК.

Някои от основните акценти в този практически семинар от серията Мениджмънт и лидерство ще бъдат:

 • какви са добрите практики в бизнеса и по-конкретно в България, за да можете утре с лекота да ги приложите във Вашия бизнес.
 • как да използваме неограничените възможностите на мениджмънта за по-ефективно управление на бизнеса
 • каква е връзката между лидерството и мотивациатя на хора
 • как добрия мениджмънт помага за създаването на таланти.
 • как да използваме коучингът и менторство, като средство за откриване на потенциал

Много хора знаят пътя към успеха, но малко от тях ще го споделят.

Ние обаче намерихме професионалисти в областта на мениджмънта и психологията, които ще го направят и в рамките на 2 дни ще синтезират за Вас информацията, която Ви е необходима, за да управлявате по-добре Вашият бизнес, екип или служители.

Мениджърските практики и техники е относително лесно да бъдат дефинирани и описани, но ефективното им прилагане е трудно и времеемко. Поради тази причина обучението ще даде предимно практически насочено и ще бъде поднесено по назин, по който да всеки участник да може да извлече максимална полза.

Защо да участвате?

 • Ще разберете защо добрите практики са не толкова лесно приложими в България, и как можем да подобрим работата си, за да постигнем високи резултати
 • Ще се научите да се поставяте на мястото на другия и да го разбирате по-добре.
 • Ще знаете как да убеждавате, въздействате и управлявате хора, които са консервативни, точни и перфекционистични; хора, които са амбициозни, силни и решителни; хора, които са уравновесени, сдържани и търпеливи или такива, които са експанзивни, ентусиазирани и магнетични;
 • Ще се научите да създавате благоприятна работна среда, управлявате ефективно мотивирани хора, подобрявате общия и екипния работен климат.
 • ще научите как да повишите ефективността си като мениджър при изпълнение на задачи, подобряване на комуникацията и отношенията с другите

За кого е предназначен курса? Практическият семинар е насочен към:

 • Мениджъри на отдели и ръководители на екипи, които искат да подобрят лидерските си умния при работата с хора, чрез прилагане на авангардни психологически подходи.
 • Собственици и управители на фирми, които ръководят малки и средни екипи и управляват разнообразни проекти
 • Предназначен е също така за всеки, който иска да бъде по–умел и гъвкав в контактите си с хората.
 • Всеки, който иска да разбира хората, с които работи по-добре и да умее да въздейства.
 • Всеки, който е на мениджърска позиция и се налага да взема решения свързани с хора и тяхното управление.

 

Такса за участие: 360 лв. крайна цена за участие в целия курс 165лв. за участие в 1 ден от курса

Цената включва: Цената е крайна и включва: такса участие, материали на електронен носител, 4 кафе-паузи, консултации, удостоверение, ползване на паркинг и интернет в хотела;

Начин на плащане: по банков път – по предварително издадена проформа-фактура

Допълнителни услуги:

 • Обяд на тристепенно меню – 21 лв. крайна цена за 1 ден
 • Учебни материали на хартиен носител – 18 лв. крайна цена

Лектори

Програма

09:00 – Регистрация

09:30 – Откриване 

  • – Изкуството на мениджмънта за постигане на добри резултати.
  • – Кое ни е по-важно: хората или задачите?

10:15

  • – Разликата между мениджмънт и лидерство?
   • – за лидерството,
   • – за мениджмънта
   • – планиране, организиране на ресурсите, управление, координация и контрол
   • – Сравнителен анализ

11:00 -11:30- Кафе пауза

  • – Мениджърски стилове – използване на подходящия такъв в подходящия момент;
  • – Динамична симулация
  • – Характеристики на мениджърски стилове – силни и слаби страни и тяхната адекватност.
  • – Анализи. Изводи.
  • – Добри практики

13:00 –14:00 –Обедна почивка

  • – Мениджмънтът в действие.
  • – Социални стилове в комуникацията и управлението на хора.
  • – Кой какъв е и защо такъв е?
  • – Разбиране на себе си и междуличностните отношения.
  • – Ролеви игри за определяне на стилове

15:30 -15:45 – Кафе-пауза

  • – С кой социален стил е по-лесно/по-трудно да се работи?
  • – Комуникационни стилове. Техните противоположни типажи – вербални и невербални характеристики на комуникация
  • – Комуникативни стратегии

16:45 – ГОСТ ЛЕКТОР – САНДРА АЛЕКСИЕВА

 • Какво означава успешен мениджър?
 • Добри практики
 • Бизнес етикет и мениджмънт в компанията
 • Мотивация на персонал
 • НЛП в бизнеса

18:00 – Въпроси и дискусия

09:30 Откриване

  • – Създаването на таланти – път към успешното управление и добрия мениджмънт
  • – Изкуството да откриваме потенциалите и талантите сред хората ни? – управление и развитие на хора в организацията.

10:30

  • – Коучинг и менторство – начин да извадим потенциала на яве.
  • – Техники и модели за прилагането им в ежедневната работа с хора
  • – Справяне с трудни характери

11:0011:30 – Кафе-пауза

  • – Динамична симулация през призмата на предаването на добри практики.
  • – „Обратната връзка“ – една от най-важните характеристики на добрия мениджмънт
  • – Анализи. Добри практики и насоки.

13:00 – 14:00- Обедна почивка

  • – Мотивацията. Защо е толкова важна за успешното управление на една фирма?
  • – Техники за мотивация
  • – Иновациите. Как се създава иновативна среда и как се стимулира иновативното мислене?

15:30 -15:45  Кафе пауза

  • – Делегиране! Защо не делегираме? Как да делегираме?
  • – Разликите между възлагане на задачи и делегиране
  • – Тест за самооценка на стила на делегиране; насоки за работещи промени;
  • – Анализи и добри практики от бизнеса

16:45 -Гост лектор – ПЕТЪР ПЕТРОВ

   • Мениджърски финансови измерители и инструменти за управление на ефективността.
   • Финансова грамотност като средство за изграждане на по-стабилни организации? Важно ли е да знаем какво стои зад цифрите?
   • Защо едни фирми успяват, а други не?

18:00 Въпроси и дискусия. 

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения