Дата на провеждане:
28.02.2014


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
инж. Мария Райчева
юрисконсулт Асен Илиев


Резюме:

Осигуряването на законосъобразно изразходване на публични средства е изключително важно. В стремежа на законодателя да осигури най-добър и защитен начин това да се случва често изменя процедурите за възлагане и провеждане на обществени поръчки, което превръща в не лесна задача реализирането ѝ от възложителите. С цел да улесним възложителите след множеството приети изменения и дългоочаквани промени в Закона за обществени поръчки Ви каним на семинар, за да разберете как правилно да ги приложите на практика. Семинарът ще бъде воден от двама лектори едновременно – юрист и инженер, които ще започнат с основните изисквания, анцентирайки върху промените; ще проиграят с вас подготовката и същинското оформяне на обществена поръчка и ще преминат през всички етапи до приключването ѝ! Изключително ценно е обясняването на детайлите от две професионални гледни точки.

Ползи от обучението:

 • Ще се запознаете с последните изменения и допълнения в ЗОП;
 • Ще спестите време и усилия за подготовката на документацията за обществени поръчки.
 • Ще получите практически съвети за реализирането на обществена поръчка;
 • Ще намалите риска от грешки и пропуски, които биха довели до неприятности;

Целева аудитория:

 • директори и заместник-директори;
 • счетоводители и други служители, които се занимават с подготовката и изпълнението на обществени поръчки.

Работен език:Български

Такса за участие:198 лв. – първи участник
165 лв. – втори участник

Цената включва:

Такса обучение, персонални учебни материали на хартиен и електронен носител, консултации, конферентни разходи, 2 кафе-паузи, обяд и удостоверение.

Допълнителна информация:

Можем да направим резервация за Вас в хотел ЕКСПО на преференциални цени. Хотелът разполага с безплатен паркинг и wi-fi за участниците. Можем да Ви предложим настаняванев близки до залата хотели.

Материали:

Всеки участник ще получи персонални материали на хартиен и електронен носител, включващи цялостен пакет от документи за подготовка, обявяване, провеждане и финализиране на обществена поръчка – готова за директно приложение! Материалът включва: важни нормативни актове (актуални), образци на решения и информация за откриване на процедура, писма, декларации, протоколи и решения, технически специфики, договори, методики, регистри и списъци, справки и указания готови за директно ползване! Най-важните акценти и стъпки са подготвени в презентация с над 50 слайда, които позволяват на участниците да слушат, без да е необходимо да записват всичко с риск да изпуснат важен момент.


Лектори

Програма

 • 9:00 – Регистрация на участниците
 • 9:30 – Откриване на семинара
 • Въведение. Най-важни Интернет страници.
 • Електронен подпис и електронни услуги. Вътрешни правила.
 • Нови образци на редактора на АОП.
 • Нови промени в проекта на ЗОП: Профил на купувача; Публична покана;
 • 11:00 – Кафе-пауза
 • 11:15
 • Продължение:
 • – Нови изисквания при откриване на процедура;
 • – Изисквания за допустимост;
 • – Гаранции;
 • – Критерии за подбор;
 • – Методика за оценка;
 • – Подизпълнители;
 • – Работа на комисията;
 • – Договор.
 • Изисквания за енергийна ефективност при доставка на оборудване и превозни средства.
 • Дискутиране на въпроси, зададени от участниците.
 • 13:00 – Обяд
 • 14:00
 • Разработване на документация за обществена поръчка с прилагане на условията и реда на Глава 8 „а“ от ЗОП
 • Примери за други обществени поръчки под праговете на приложене на ЗОП за доставка и за услуги с праг до 20 000 лв.
 • 15:30 – Кафе-пауза
 • 15:45
 • Примери на методики за оценка, примери на договори.
 • Дискусия.
 • Решаване на казуси и дискутиране на въпроси, зададени от участниците.
 • Най-чести грешки при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
 • 18:00 – Дискусия. Въпроси. Закриване.

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения