Дата на провеждане:
11.07.2016


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектор:
Иван Нейков


Резюме:

Дългоочакваният Закон за училищното и предучилищното образование, който вменява на директорите и техния екип нови задължения и изисквания при управлението на учебните заведения, е вече факт и влиза в сила от 01 август 2016 г. 

Множество въпроси възникват при разглеждането на закона и подзаконовите нормативни актове, затова и този курс ще бъде фокусиран върху най-важните аспекти.

Ще бъдат обсъдени:

 • Нови задължения при управлението на учебни и детски заведения – изисквания към ръководството на учебните и детски заведения, регламентирани в новоприетия Закон за предучилищното и училищното образование;
 • изисквания към ръководството на учебните и детски заведения, регламентирани в новоприетата Наредба № 4 за учебния план и Наредба № 2 за осигуряване накачеството на професионалното образование и обучение;
 • Нови функции и задължения на директора, на педагогическия съвет, на училищното настоятелство;
 • Нови органи за управление на различни процеси в учебните и детски заведения;
 • Нови изисквания към работодателя относно подготовката на: Документация по сключването, изменение и прекратяване на трудовите договори.
 • Нови изисквания към оформяне на документацията;
Ценови пакети: Икономичен Стандарт ..Бизнес
    Best Seller  
Участие в целия курс да да да
Консултации и въпроси към лектора да да да
Удостоверение за преминат курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Материал на електронен и хартиен носител да да
Обяд  – да да
Комфортни места на предните редове  –  – да
 Лична консултация с лектора по-време на / след обучението  –  –  да
 .
Цена за участие в курса: 180 лв.  240 лв. 300 лв.
Ранно записване до 10 юни 2016 г. 120 лв. 180 лв. 240 лв.
 Цените са крайни за 1 участник.

 


 ГАРАНЦИЯ 


“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!


Лектор

Програма

09:00 Регистрация на участниците
09:30 Нови задължения при управлението на учебни и детски заведения

 • изисквания към ръководството на учебните и детски заведения, регламентирани в новоприетия Закон за училищното и предучилищното образование
11:00 Кафе-пауза
11:15  Нови задължения при управлението на учебни и детски заведения

 • изисквания към ръководството на учебните и детски заведения, регламентирани в новоприетата Наредба № 4 за учебния план и Наредба № 2 за осигуряване накачеството на професионалното образование и обучение

Нови функции и задължения на директора, на педагогическия съвет, на училищното настоятелство

 • Нови органи за управление на различни процеси в учебните и детски заведения:
 • Обществен съвет- какви са отговорностите му и как функционира
 • Координационен съвет за планиране, проследяване и координиране на усилията за справяне с тормоза – какви са отговорностите му и как функционира
 • Национален инспекторат по образованието
13:00 Обедна почивка
14:00 Нови изисквания към работодателя относно подготовката на :

 •     Документация по сключването на трудовите договори.
 •     Документация по време на изпълнението трудовите договори.
 •     Документация при прекратяване на трудовите договори.
 •  

Нови изисквания към работодателя относно трудовите досиета на педагогическия и непедагогическия персонал

 • създаване, съдържание, съхранение, одит, задължение за предоставяве на копие.
15:30 Кафе-пауза
15:45 Нови моменти в заплащането на труда на педагогическия и непедагогическия персонал.

 • Атестиране и формиране на работните заплати.
 • Системи за атестиране на педагогически и непедагогически персонал.
 • Портфолио- нов инструмент в управлението на учебното заведение и за оценяване на педагогическия персонал.
17:00 Индивидуални консултации
17:30 Въпроси и дискусия

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения