Дата на провеждане:
21.08.2019


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
Иван Нейков
д-р Димитър Софиянски


Резюме:

След основните промени, приети в началото на тази година, законът за хората с увреждания предвижда наемането на едно лице с трайни увреждания в екип от 50 до 99 работници и служители и две на сто от средно списъчния им състав за екипи със 100 и над 100 работници и служители. Всеки работодател, засегнат от квотата, е необходимо да предприеме съответните действия за наемане на хора с трайни увреждания. Уврежданията са въпрос на права, а не въпрос на преценка.

На обучението ще разискваме стъпките за определяне на местата и подбора на хора. Ще ви разкажем и обсъдим правилата в 7 стъпки за наемане на хора с увреждания:

1.Определяне на средносписъчния състав.

2.Определяне на необходимия за изпълнение на квотата брой лица.

3. Разглеждане на наличните експертни решения.

4. Последващи действия не се предприемат.

5. Вземане на решение.

6. Наемането на хора с трайни увреждания.

На обучението ще разгледаме и възможностите за назначаване и освобождаване на хората с увреждания.


Всеки участник, преминал обучението, получава удостоверение съгласно законовите изисквания за преминато ежегодно обучение, съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009


 

Ценови пакети:

Включва:  Икономичен

Best Seller

Стандар  Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Запазено място на предните редове в залата да
Индивидуална консултация (след обучението) да
 .  .  .  .
 Цена на пакета:  150 лв.  180 лв.  240 лв.
 

Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.


ГАРАНЦИЯ 

“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете.


 


Лектори

Програма

 

09:00 Регистрация на участниците
09:30 Откриване на семинара
09:30
 • Същност и обем на квотите за назначаване на работници и служители с трайни увреждания.
 • Има ли разлика между трудоустроени лица и хора с увреждания по Закона за хората с увреждания?
 • Условия и ред за използване напосредничество за наемане на хора с трайни увреждания – срокове.
10:15
 • Възможности за освобождаване от ангажимента за назначаване на лица с трайни увреждания. Прилагане на алтернативни мерки за заетост.
 • Задължение и ред за заплащане на компенсационни вноски.
11:00 Кафе – пауза
11:30
 • Сключване на трудов договор с лица с увреждания;
 • Изменение и допълнение на трудов договор с лица с увреждания;
 • Прекратяване на трудов договор с лица с увреждания.
13:00 Обедна почивка
14:00
 • Национална програма за заетост на хората с увреждания – възможности за финансиране. Ред и условия за кандидатстване.
14:30 Кафе – пауза
15:00
 • Специализирани проверки от контролните органи на ИА ГИТ за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания. Санкции.
15:20 Край на лекционна част.
15:30
 • Често задавани въпроси.
 • Дискусия.
 • Индивидуални консултации (за Бизнес пакет).
17:00 Закриване на обучението

 

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения