Дата на провеждане:
04.12.2015


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектори:
д-р Димитър Софиянски
инж. Веселин Попов


Резюме:

Превенцията на професионалните рискове е основа на дейността и управлението на безопасните и здравословни условия на труд. Но за да осъществим тази превенция, преди всичко трябва да познаваме естеството и степента на професионалните рискове и от там пътищата и формите за тяхното елиминиране или минимизиране.

За тази есен подготвихме три курса, обхващати най-важните и най-основни момента в управлението на здравословните и безопасни условия на труд.

В тази част ще бъдат разгледани най-честите рискове, проблеми и действия в сферата на ЗБУТ.

Основни акценти:

 • Фактори на работната среда
 • Лични предпазни средства
 • Електробезопасност
 • Физиологичен режим на труд и почивка
 • Ергономично работно място.
 • Ергономия при работа с компютър
 • Трудови злополуки
 • Трудоустрояване 

 

Вижте част 1: “Отговорности и задължения при управлението на дейността по безопасност и здраве при работа.”

Вижте част 2: Стресът на работното място – новата епидемия по ЗБУТ”

 

Обученията са съгласно законовите изисквания. 

Обученията се провеждат от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси. 

Обученията са с практическа приложимост.

Ако не знаете дали това обучение е подходящо за Вас не се колебайте да се свържете с нас!

Ценови пакети:

Включва: Икономичен СтандартBest Seller Бизнес
Участие в курс да да да
Кафе-паузи да да да
Wi-Fi интернет да да да
Удостоверение за преминат курс дa да да
Консултации и въпроси към лекторите да да да
Индивидуални учебни материали на ел.и хартиен носител да да
Обяд на тристепенно меню да да
Запазено място на предните редове в залата да
Индивидуална консултация (след обучението) да
Видео обучение – подарък да
Такса участие 120 лв. 165 лв. 198 лв.
   
Втори и всеки следващ участник: 80 лв. 120 лв. 165 лв.

 

ВАЖНО:

 • Цените са крайни за един участник. При групи се свържете с нас.
 • Удостоверения за преминато ежегодно обучение съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас проформа-фактура.
 • Предварително изпратени казуси могат да бъдат включени в програмата на обучението.

Лектори

Програма

9:00 Регистрация на участниците
09:30 ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА

 • Видове фактори на работната среда;
 • Рискове, обусловени от отделните фактори;
 • Нормативни изисквания.
 • Срокове за контрол.
 • Мерки за превенция на рисковете. Практически насоки;
10:15 ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

 • Нормативни изисквания;
 • Видове лични предпазни средства;
 • Основни характеристики;
 • Изисквания и критерии при избора на личните предпазни средства. Практически насоки;
11:00 Кафе-пауза
11:30 ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

 • Основни понятия;
 • Въздействие върху човека;
 • Директен и индиректен допир;
 • Видове защити;
 • Срокове за контрол;
 • Практически насоки;
12:15 ФИЗИОЛОГИЧЕН РЕЖИМ НА ТРУД И ПОЧИВКА

 • Влияние на различните видове  трудоват дейност върху функциите на организма
 • Цели и задачи на физиологичния режим на труд и почивка
 • Нормативни изисквания за осигуряване на  физиологичен режим на труд и почивка – неразделна част от Правилника за вътрешния трудов ред.
 • Практически указания   относно  евентуалните показатели, доказващи ефекта от въведен физиологичен режим на труд и почивка;
13:00 Обедна почивка
14:00 ЕРГОНОМИЧНО РАБОТНО МЯСТО. ЕРГОНОМИЯ ПРИ РАБОТА С КОМПЮТЪР

 • Работно място с видеодисплей.
 • Лице, работещо с видеодисплей.
 • Застрашени органи и системи.
 • Причини за оплакванията.
 • Позициониране на работното място с видеодисплей.
 • Изисквания към работната мебел – ергономични критерии.
 • Организация на работното място с видеодисплей, медицински прегледи, средства за корекция на зрението.
 • Възможни здравни проблеми при неправилна организация и ползване на работното място;
 • Нормативни изисквания , свързани с работата с видеодисплей.
 • Практически насоки;
15:30 Кафе-пауза
16:00 ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ

 • Същност на трудовата злополука;
 • Видове трудови злополуки;
 • Стъпки при разследване.
 • Документиране на трудова злополука – примери;
 • Практически насоки;
ТРУДОУСТРОЯВАНЕ

 • Същност, цели и задачи на трудоустрояването.
 • Нормативна база, определяща конкретните изисквания към работодателя и СТМ.
 • Практически указания, свързани с осъществяване на трудоустрояването във фирми с  под и с над 51  човека персонал.
17:30 Дискусия и въпроси

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения