Дата на провеждане:
24.03.2023


Място на провеждане:
гр. София, Зала 2 на Академия Респонса, гр. София


Лектор:
Иван Карапенев


Резюме:

В обучението ще бъдат разгледани най-често срещаните бедствия и аварии  в България, а именно:

 • Свлачища
 • Наводнения
 • Земетресения
 • Снегонавявания
 • Бури, торнадо, смерч, вихрушка
 • Суша
 • Градушка
 • Заледявания, измръзвания
 • Други природни бедствия

Статистиката показва голяма честота на различните видове бедствия, засегнали страната ни през последното десетилетие, поради което България е в категорията на териториите, характеризиращи се с особено висока степен на риск в тази сфера.

Акцентът ще бъде поставен върху антитерористични действия. Ще бъдат разгледани анти и контратерористични действия, характеристика и понятия, тактически формирования в застроен район, действия за защита и др.

Ще бъдат обсъдени и последните промени в Закона за защита при бедствия обнародвани през 2016 г.


ГАРАНЦИЯ 

“Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!


РЕГИСТРАЦИЯ

За да се регистрирате, натиснете бутона „ЗАПАЗИ СВОЕТО МЯСТО“ . При успешна регистрация ще получите потвърдителен имейл с фактура в рамките на работния ден.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 180 лв.

Втори и следващ участник: 150 лв. 


Допълнителни услуги:

 • Комплект материали на хартиен и ел. носител, тефтер, химикал и торбичка – 30 лв.
 • Индивидуална консултация с лектора – 60 лв.

АКРЕДИТАЦИЯ към МОН 

Обучението е акредитирано към Министерство на образованието и науката и дава 1  кредит на участниците след спазване на законовите изисквания за успешно преминат тест след края на обучението. В случай че желаете кредит, моля да ни уведомите преди започване на курса.


ВАЖНО

 • Цените са крайни за един участник. При групи се свържете с нас.
 • Присъствено удостоверение
 • Удостоверение с 1 кредит по МОН (при предварителна заявка)
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас фактура.

 

 


Лектор

Програма

 

9:00 Регистрация на участниците
9:30 Пожарна и аварийна безопасност

Пожар – същност и класификация на пожарите

 • План за противопожарна безопасност.
 • Пожарно досие.
 • План за евакуация.
 • Видове пожар.
 • Най-чести причини за възникване и поведение при пожар в сграда.
 • Начини за прекратяване на горенето.
 • Опасности за хората.
 • Видове пожарогасители и как да ги използваме.
 • Правила при пожарогасене. Правила за евакуация при пожар, бедствие или авария от сградата.
 • Евакуационно осветление и схеми, табели и обозначения.
 • Готовност на страната да реагира при големи пожари.
11:00 Кафе-пауза
11:30
 •    Силни ветрове и смерч; Обилни снеговалежи, снежни бури, заледяване и лавини; Екстремни температури;
 •     Градушки; Мъгли; Гръмотевични бури и мълнии;
 •     Химични рискове –  Потенциално опасни обекти.
 •     Радиационни рискове –  Потенциално опасни обекти.
 •     Биологични рискове –  Потенциално опасни обекти.

Какво е земетресението?

 •     Земетресенията във България
 •     На работното място – подготовка за действия при земетресения
 •     В дома –  подготовка за действия при земетресения
 •     Превантивна дейност
 •     Действия при възникване и по време на земетресение.
 •     Действия след земетресението
 •     Съдържание на спешна чанта за самоосигуряване при земетресения. Практически насоки
13:00

14:00

 

 

 

 

15:30

16:00

Обедна почивка

Антитероризъм

 • Тероризъм – план за сигурност при противодействие на тероризма.
 • Силни ветрове и смерч.
 • Обилни снеговалежи, снежни бури, заледяване и лавини.
 • Екстремни температури.
 • Градушки; Мъгли; Гръмотевични бури и мълнии;
 • Химични рискове.
 • Потенциално опасни обекти.
 • Ядрена, химическа, бактериологична и радиационна защита.

Дискусия и въпроси.

Закриване на курса.

Място на провеждане

гр. София, Зала 2 на Академия Респонса, гр. София

Адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе №24, блок 22, вход А, партер

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения