Дата на провеждане:
27.01.2017


Място на провеждане:
гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,


Лектор:
Иван Вълев


Резюме:

В обучението ще бъдат засегнати както действията по време на пожар, така и превенцията за предотвратяването му.

Някои от основните моменти в обучението ще бъдат:

 • Видове пожар
 • Най-чести причини за възникване на пожар в сграда
 • Поведение при пожар в сграда
 • Начини за прекратяване на горенето
 • Опасности за хората
 • Видове пожарогасители
 • Как да използваме пожарогасителите
 • Правила при пожарогасене
 • Правила за евакуация при пожар, бедствие или авария от сградата

Според препоръки на Европейската агенция по здравословни и безопасни условия на труд минимум 10% от служителите трябва да бъдат обучени да оказват първа долекарска помощ и пожарна и аварийна безопасност. 

Ще бъдат обсъдени и последните промени в Закона за защита при бедствия обнародвани през 2016 г.

Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

 • Всеки участник, преминал обучението, получава удостоверение съгласно законовите изисквания за преминато ежегодно обучение, съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

  ГАРАНЦИЯ 


  “Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!

Ценови пакети: Стандарт
     
Участие в целия курс да
Консултации и въпроси към лектора да
Удостоверение за преминат курс да
Кафе-паузи да
Wi-Fi интернет да
Индивидуален мини-материал на хартиен и електронен носител да
.
 Цена за участие в курса:  .  60 лв.
.      
РАННО ЗАПИСВАНЕ до 20.12.2016 г.   48 лв.

Всички посочени цени са с вкл. 20% ДДС


За да се регистрирате за обучението, изберете количество от съответния пакет и след това бутон РЕГИСТРАЦИЯ. Попълнете полетата и продължете до финализиране на заявката. При успешна регистрация ще получите веднага потвърдителен имейл с фактура.


 


Лектор

Програма

 15:45 Регистрация на участниците
 16:00
 •     Видове пожар
 •     Физико-химическа характеристика на горенето
 •     Фактори за възникване на горене и пожар
 •     Най-чести причини за възникване на пожар в сграда
 •     Поведение при пожар в сграда
 •     Фактори, въздействащи на хората
 •     Вторични проявления на опасните фактори на пожара
 •     Класификация на горимите материали
 •     Начини за прекратяване на процеса на горене
 •     Видове пожарогасители
 •     Как да използваме пожарогасителите
 •     Как да действаме при пожар в сграда?
 •     Правила при пожарогасене
 •     След пребиваване в района на пожара
 •     Правила за евакуация при пожар, бедствие или авария
 •     Евакуация при пожар
 • 17:30 –
 • Практически насоки
 • Практически казуси
 • Дискусия
 • Въпроси & Отговори

 

Място на провеждане

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО,

http://www.hotelexposofia.com

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО
 • гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения