Дата на провеждане:
14.06.2013


Място на провеждане:
Централ Форум, гр. София


Лектор:
съдия Весела Павлова


Резюме:

Ще бъдат разгледани какви са най-честите допускани грешки при съставянето и връчването на акт за установяване на административно нарушение, както и какви нарушения не бива да се допускат при издаването на наказателно постановление. Подробно ще бъдат дискутирани правомощията на административно-наказващия орган по чл.53,ал.2 от ЗАНН. Съдебна практика.

Работен език:Български

Цена за един участник: 78 лв. ; 65 лв. при трима и повече.

Цената включва:Такса обучение, учебни материали, консултации, кафе-пауза, удостоверение.


Лектор

Програма

 • 9:00 – Регистрация на участниците
 • 9:30
 • Нарушения при съставяне на aкт за установяване на административно нарушение.
 • Нарушения при връчване на aкт за установяване на административно нарушение.
 • Дискусия, въпроси и практически казуси.
 • 11:00 – Кафе-пауза
 • 11:15
 • Нарушения при издаване на наказателно постановление.
 • Правомощия на административно-наказващия орган по чл. 53, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.
 • Дискусия, въпроси и практически казуси.
 • 13:00 – Закриване на обучението.

Място на провеждане

Централ Форум, гр. София

www.central-hotel.com

Централ Хотел Форум e бизнес хотел, разположен близо до центъра на София с удобни транспортни връзки до важни административни центрове и забележителности.

 • Централ Форум
 • Централ Форум
 • Централ Форум
 • Централ Форум

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения