Дата на провеждане:
13.06.2013


Място на провеждане:
Централ Форум, гр. София


Лектори:
адв. Светлана Нейкова
съдия Весела Павлова


Резюме:

Ще бъдат засегнати: Какво трябва да знае и владее актосъставителя; Стъпки при съставяне на акт, оформяне на наказателното постановление от правна и фактическа гледна точка и най-честите грешки допускани от актосъставителите.Производство по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания: Особености на производството при маловажен случай на административно нарушение. Съдебна практика.


Лектори

Програма

 • 9:00 – Регистрация на участниците
 • 9:30
 • Административно нарушение. Как и от кого се установява наличието на административно нарушение;
 • Какво трябва да знае и владее актосъставителя;
 • Стъпки и хронология на действията при съставяне на акт за административно нарушение;
 • Най-честите грешки допускани от актосъставителите.
 • 11:00 – Кафе-пауза
 • 11:15
 • Какво трябва да знае административнонаказващия орган;
 • Стъпки и хронология на действията при съставяне на наказателни постановления;
 • Оформяне на наказателното постановление от правна и фактическа гледна точка;
 • Най-честите грешки , допускани от административнонаказващите органи.
 • 13:00 – Обедна почивка
 • 14:00
 • 14:00 Производство по установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания:
 • Образуване на административно-наказателно производство;
 • Съставяне на акт за установяване на административно нарушение – правна същност, реквизити. Актосъставители.
 • Налагане на административни наказания – компетентност на административно-наказващия орган. Наказателно постановление – реквизити.
 • Особености на производството при маловажен случай на административно нарушение.
 • 15:30 – Кафе-пауза
 • 15:45
 • 15:45 Обжалване на наказателни постановления пред съд.
 • Производство пред първата инстанция:
 • Подсъдност на делата, предмет, страни, правомощия на първата инстанция по административно-наказателни дела.
 • Производство пред касационната инстанция:
 • Основания за касационна проверка, страни, правомощия на касационната инстанция.
 • Възобновяване на административно-наказателното производство.
 • Съдебна практика по административно-наказателни дела.
 • 17:30 – Дискусия. Въпроси. Закриване на обучението.

Място на провеждане

Централ Форум, гр. София

www.central-hotel.com

Централ Хотел Форум e бизнес хотел, разположен близо до центъра на София с удобни транспортни връзки до важни административни центрове и забележителности.

 • Централ Форум
 • Централ Форум
 • Централ Форум
 • Централ Форум

Контакти

За повече информация и въпроси, моля свържете се с нас по следните начини:

Други предстоящи обучения